H.C. Henneberg

Weilbach information

Genealogy

Henneberg, Hans Christian, 1826-1893, xylograf. *7.10.1826 i Kbh., ?9.5.1893 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Vinkyper og arb.mand, senere spækhøker Svend Hinneberg og Magdalene Hansdatter (Ernst). ~9.11.1855 på Fr.berg med Anna Dorothea Severine Drejer, *18.7.1829 i Kbh., ?15.3.1898 smst., datter af hdls.agent Carl Christian Peter D. og Birgitte Christiane Erichsen.

Biography

H.C. Henneberg havde stor glæde af det nære samarbejde med J.Th. Lundbye, Lorenz Frølich og P.C. Skovgaard på Flinchs værksted. Han kom ved Frølichs hjælp ind på den ansete xylograf Hugo Bürkners værksted i Dresden, og arbejdede her bl.a. for Ludwig Richter og Schnorr von Carolsfeld. Efter 1866 beskæftigede H. sig meget med fotografisk virksomhed, særligt med tegningens overførsel til træklodsen ad fotografisk vej. H. fortsatte dog med at skære træsnit, navnligt efter forlæg fra Frølich, som H. havde beundret fra barndommen.

Education

I lære på A.C. Flinchs xylografiske værksted i 5 år; xylograf 1842; Kunstakad. Kbh. 1840, 1. ornamentkl. 1841-43, 2. frihåndskl. okt. 1843, gipssk. 1849, her med afbrydelser til 1853.

Travels

Dresden 1846; München senest 1848.

Occupations

Indehaver s.m. J.F. Rosenstand af Henneberg og Rosenstand, Atelier for Photografi og Xylographi, Gothersg., Kbh. fra 1862, måske allerede fra 1858, til 1865; eneindehaver 1865-68. Ansat hos A.C. Flinch til 1846 samt 1848; hos Hugo Bürchner, Dresden, 1846; hos Kittendorff og Aagaard fra 1849.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1841-44, 1847-49, 1851, 1862, 1879.

Artworks

Frederiksborg Slot (efter tegn. af J.Th. Lundbye, udst. 1841); Den lille pige med svovlstikkerne (efter samme, fra læretiden hos Flinch); Hellig Anders Kors (efter samme); Rolf springer gennem ilden (efter L. Frølich); Uffe den Spage (efter samme); Skjold og bjørnen (efter samme). Træsnit til: Schnorr von Carolsfeld: Billedbibel; Deutscher Jugend Kalender (efter L. Frølich); Vilh. Holst: Felttogene 1848, 1849, 1850, 1852; A. Fabricius: Danmarkshistorie, I-II, 1854-55; Lorenz Frølich (fotografi, 1867). Repræsenteret i Kobberstiksaml. med tegn. og grafik.

Literature

F. Hendriksen i: Bogvennen, 1893, 44-59; Karl Madsen: Johan Thomas Lundbye, 1895, 122-24; F. Hendriksen: Lorenz Frølich, 1920-21; Kunstmus. Aarsskr. XI-XII, 1924-25; Laur. Nielsen: Den da. bog, 1941, 192f, 209, 212, 220f; Inger Simonsen: Den da. børnebog i det 19. årh., 1942; V.E. Clausen: Det folkelige da. træsnit, 1952, nr. 119; Jørgen Povlsen: Billeder fra Treårskrigen 1848-50, 1952, suppl. 33, 35; Bjørn Ochsner: Fotografer i Danm., 1956, 38, 391; Mogens Lebech: Da. folkesagn med billeder af Johan Thomas Lundbye, 1965, 58.

Author: Anne-Sophie Schmidt (A.-S.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.