Thorkild Henningsen

Weilbach information

Genealogy

Henningsen, Thorkild Gustav, 1884-1931, arkitekt. *7.2.1884 i Kbh., ?27.1.1931 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Maleren Frants H. og Thorah Vermehren. ~5.12.1919 i Kbh. med Grete Ewald, *23.10.1896 smst., ?11.2.1970 i Hell., datter af forfatteren Carl E. og Betty Ponsaing.

Biography

Thorkild Henningsen fik den egentlige uddannelse til arkitekt på Storcks tegnestue. Senere gik han over til Wencks tegnestue, hvor han bl.a. var "tegnekarl" på Hovedpostkontoret. Hos Wenck mødte H. en gruppe yngre arkitekter af samme indstilling til faget, Povl Baumann, H. Koch og Carl Petersen. Disse kom senere sammen med Ivar Bentsen til at repræsentere en banebrydende bevægelse i 1900-tallets danske arkitektur. H. rejste til Frankrig i 1912 og tegnede først hos den danske arkitekt Viggo Dorph-Petersen i Perpignan. Derefter flyttede han til Paris og gjorde under verdenskrigen en betydelig indsats ved Røde kors. Årene i Frankrig fik dog ingen væsentlig indflydelse på H.s senere arbejder. Lige efter hjemkomsten deltog han i debatten om Christiansborgbyggeriet, som han kritiserede hårdt i et par kronikker. H.s største indsats som arkitekt ligger i realiseringen af de tanker om socialt boligbyggeri, særlig rækkehuset, der fremførtes omkring 1. verdenskrig. Inspirationen hertil hentede han, i øvrigt i et frugtbart samarbejde med Ivar Bentsen, fra de små traditionelle købstadshuse i Danmark, fra Heinrich Tessenows byggerier i Tyskland og fra bevægelsen bag haveboligen. Stærkt medvirkende hertil var bankdirektør F.C. Boldsen, der interesserede sig for de mindrebemidlede samfundsklassers boliger og allerede i 1912 udgav en pjece om haveboliger. Boldsen sad med Bentsen som medlem af den store boligkommission af 1916 og blev i 1920 direktør for KAB, der kom til at give H. og Bentsen store opgaver. Ligesom Bentsen mente H., at de beskedne rækkehuse ville blive arbejderkulturens fremtidige boligform. 1923 stod Bakkehusene færdige, lange husrækker kun brudt af tagkviste, brandkamme blev undgået med brandmyndighedernes accept. Paradoksalt nok fandt arbejderne, at Bakkehusene, der havde KAB som bygherre, lignede barakker for meget, og de ville ikke flytte ind. Derimod fik dette byggeri mange kulturradikale som brugere, bl.a. H. selv. Da Bentsen i 1926 fik ansvaret for Kunstindustrimuseets ombygning, fortsatte H. alene som ark. for KAB og for andre private bygherrer. H.s navn er også knyttet til Kritisk Revy 1926-28, hvor han i første nummer argumenterede kraftigt imod den herskende klassicisme til fordel for "en sand arkitektur bestemt af de virkelige forhold".

Education

Elev på Tekn. Selskabs Sk.; på G. og S. Vermehrens sk.; Kunstakad. Kbh. 1903, i alm. forb.kl. for malere efterår 1905. Ansættelse: H.B. Storcks tegnestue; H. Wencks tegnestue.

Travels

Frankrig 1912-19.

Occupations

Selvstændig virksomhed fra ca. 1920. Medstifter af Den Fri Arch.foren. 1909; dannede s.m. Poul Baumann og Jesper Tvede dens første bestyrelse.

Scholarships

Eckersberg Med. 1930.

Exhibitions

Charl. Forår 1905, 1908, 1924, 1926, 1930; Den Fri Arch.foren. 1910, 1915; verdensudst., Paris 1925; 4 generationer, Damhuset, Lyngby 1975.

Artworks

Rækkehuse: Bakkehusene ved Hvidkildev., Brønshøj (1921- 23, s.m. Ivar Bentsen); Studiebyen, Sømarksv. 28-30, Gent. (1921, s.m. samme); Vanløse Allé (1923); Sallingv. (1923); Hulgaardsv. (1924); Saltværksv. (1924); Sundvænget, Gent. (1925, pr. af Gent. Komm.); Bernstorffsv. (1927-28); Damvænget (1928); Fuglebakken (1928-29). 2- og 3-etages boligejendomme: Østbaneg. 33-43; Godthåbsv. 182-220; Store Bakkehuse, Godthåbsv. 260-70; Vendsysselhus, Vendsysselv. 3-37. Større etageejendomme: Karéen Østerbrog. 87-93; Strandboulev. 8-18; H.C. Ørstedsv. 5-7. Villaer: Overretssagf. O.K. Gulmanns hus, Gammelhave, Ordrup (1920, s.m. Carl Brummer); Ehlersv. 13, Hell.

Literature

Arch., 1925, 187f; 1926, 49-55; Arch. U. 1931, 25f (nekr., Ivar Bentsen); Tobias Faber: Da. Ark., 1963, 176, 178-80; Peter Koch i: Tilegnet Mogens Koch, 1968, 327f, 330; Kristian Hvidt og Knud Millech i: Chr.borg, bd. II, 1975, 314; Hakon Stephensen: Arkitekten T.H., 1978; Ark. 1979, 436, 440; Lisbet Balslev Jørgensen: Enfamiliehuset (Danm. Ark.), 1979, 78, 120, 122, 147f; Pol. 5.8.1982 (Henrik Steen Møller); Erik Nygaard: Tag over hovedet, 1984, 25, 45f, 230; Huse i Gent., 1984, 10, 32, 42, 88; Poul Hammerich: Lysmageren, en krønike om Poul Henningsen, 1986; Nina Dahlmann Olsen i: Architectura 10, 1988, 84, 86f, 92, 94, 127; Jette Lokvig i: samme, 12, 1990, 95f, 98f. Auktionskatalog: 20.5.1919.

Author: Jens Fleischer (J.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.