Henrik Henriksen

Artworks

Epitafier over Knud Brahe (1624, Nørup K.); Eske Brok (1626, Skt. Mortens K., Randers); Jørgen Skeel (1633, Århus Domk.); kamin, Rosenholm (1629). Tilskrivninger: Portal, Sostrup (beg. af 1620rne); altertavle, Hjorthede K. (1626); porthammer, St. Kirkestr. 2, Randers (1626); kistestøtter til Jørgen Skeels begravelse (beg. af 1630rne, Århus Domk.); epitafium over Iver Juul (1634, Astrup K.); altertavler i Astrup K. (1634); i Ørsted K. (1638 ); i Udbyneder K. (1630rne); prædikestol, smst. (1630rne); portal, Kongstedlund (1640); portstolper, Vestergrave, Randers (1642, nu i Randers Mus.); epitafium over Jens Høg Banner (mellem 1641 og 1648, Vor Frelser K., Ålborg).

Author: Merete og Jens Bergild (M.J.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.