P.C. Hagemann

Biography

P.C. Hagemann er en interessant overgangsfigur mellem klassicismen og de historiske stilarter. Hans borgerhusfacader er præget af spinkle, klassicistiske pudsdekorationer iblandet svage nygotiske træk og rundbueelementer. Han viser sig her påvirket af arkitekturværket "Hamburgs Neubau" med opgivelse af den klassiske vertikale opdeling til fordel for de horisontale linier. I sine kommuneskoler fremstår H. som en foregangsmand, både hvad angår arkitektonisk udformning (mønstermurværk i gule og røde sten) og indretning (lyse og rummelige klasseværelser samt midtergang. Samtidig havde han en betydelig virksomhed for private, hovedsagelig for Københavns første større byggespekulant, grosserer H.P. Lorentzen, for hvem han opførte bebyggelsen ved Nikolaj Plads, i Vingårdsstræde og talrige mere beskedne lejehuse i gaderne omkring den senere Skt. Pauls Kirke. Han døde af kolera midt i en usædvanlig blomstrende virksomhed. Flere af hans igangværende arbejder måtte afsluttes af andre, og endnu flere blev efter hans død opført efter hans tegninger.

Author: Allan Tønnesen (A.Tø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.