Søren Hagen

Weilbach information

Genealogy

Hagen, Søren Per, *1957, maler. *23.1.1957 i Utterslev. Forældre: Kleinsmed, montør Palle Otto H. og Erna Ebba Danielsen. ~10.7.1982 i Ballerup med studerende Lille Mine Needham, *12.7.1962 i Kingsburg, California, USA, datter af økonomisk rådgiver Frank Monroe N. og receptionist Annelise Jensen.

Biography

Søren Hagens kunst hører hjemme i den fotorealistiske tradition. Med fotografiapparatet som et vigtigt arbejdsredskab starter hans malerier som snapshots af virkeligheden omkring os, oplevet på rejser eller måske bare nede på gaden. Dernæst begynder den egentlige, kunstneriske omdannelsesproces, hvor billedelementer flyttes, flere fotografier eventuelt kombineres. Det endelige resultat er et subjektivt virkelighedsudsnit, forandret af den personlige fortolkning. Billederne har stadig karakter af samtidsskildringer, hvilket er en væsentlig del af deres kunstneriske værdi, men deres mere eller mindre iøjnefaldende forandring i forhold til det oprindelige udgangspunkt gør, at man oplever de i grunden velkendte motiver, som om man så dem for første gang. På denne måde har H.s fotografiske realisme en evne til at fascinere, der forstærkes af den minutiøse redegørelse for hver eneste af motivets detaljer, som kendetegner hans stil. Af kunstnere, som har haft betydning for ham, kan nævnes Bjarke Regn Svendsen og Niels Strøbek, samt den amerikanske fotorealist Richard Estes.

Education

Autodidakt.

Travels

Berlin 1986; USA 1987; Indien 1990.

Occupations

Scholarships

Carlsons Pr. 1986; Henry Heerup 1986; Kofoed 1987, 1994; Irgens-Bergh 1987, 1994; Bielke 1989; vinder af publikumkonk. Mit bedste kunstværk, Charl.borg 1989; vinder af plakatkonk. ved KEs 90-års jub. 1990; Knud Højgaards Fond 1994.

Exhibitions

KE 1986-87, 1989-90; KP 1987, 1989-90; Charl. Forår 1989-90, 1992; Påskeudst. i Tistrup 1987, 1990-94; Landet i dag, Den frie Udst. bygn. 1986; Mit bedste kunstværk, Charl.borg 1989; Nyrealisme, Haderslev Mus. 1989; Gadetegn, Glyptoteket 1991. Separatudstillinger: Gal. Passepartout, Kbh. 1986; Gal. i Farverg., Kbh. 1989; Gal. Slugen, Esbjerg 1988; Gladsaxe Kunstforen. 1990; Pirkala Rådhus, Finland 1990; Huset i Asnæs 1991; Gallerihuset, Kbh. 1992, 1994.

Artworks

Billedet er færdigt (1986, Odsherred Eftersk., Fårevejle); Bygningsværk (1987, Ishøj Amtsgymn.); Ode Det kongelige Bibliotek (1987- 89, Det kgl. Bibl.); Bevægelsen (1986, Gladsaxe Rådhus); Komposition (1987, smst.); Genspejlinger (1989, Holbæk Rådhus); Portræt af en boghandler (1991); Bygninger ved Ganges (1991); Murbrokker (1992, Gladsaxe Komm.); Skyggen (1992, Gladsaxe Rådhus); Fabriksbygning (1992, LO-sk., Helsingør); Blændet dør (1994).

Literature

Inf. 13.2.1992. Galleri 11, DR TV 28.1.1992.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.