Andreas Hallander

Weilbach information

Genealogy

Hallander, Andreas, 1755-1828, arkitekt. *13.11.1755, ?3.4.1828 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Møller Jens Nielsen H. og Dorothea NN. ~med Emilie (Ehm) Tønnesen, døbt 5.8.1765 i Kbh., ?1.10.1848 smst., datter af skipper Jan Jansen T. og Bodil Hansdatter.

Biography

Andreas Hallander er en af de mest aktive bygmestre fra tiden omkring Københavns 2. brand 1795. Han optrådte selv som bygherre i stor stil og var i en årrække den tømrermester, der beskæftigede flest svende. Det var blandt dem, den første egentlige strejke udbrød 1794. H. var en af C.F. Harsdorffs mest talentfulde elever. Bredgade 38 er opført helt efter mesterens forskrifter, og da denne havde forløftet sig på et stort projekt i Amaliegade, var det H., der overtog grundene og opførte bygningerne, men efter egne tegninger. Et frugtbart samarbejde havde han med J.H. Rawert, der formentlig også har påvirket H. Helt uafhængig af påvirkning viser han sig i udformningen af det magtfulde hus på Højbro Plads 21, med de mange pilastre i stor orden. H. var typen på den klassisk skolede håndværksmester, der talentfuldt og selvstændigt forvaltede klassicismens idealer.

Education

Udlært tømrer; Kunstakad. Kbh., st. sølvmed. 1780; tømrerm. 1783.

Travels

Occupations

Medl. af de 32 mænds råd 1806-07; stadshauptmand med obersts rang for Kbh. borgervæbning 1808.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Skt. Annæ Pl. 10 (1785); Amalieg. 43 (1790-93, påbeg. af J.M. Quist); Amalieg. 45 (1790-91, facaden ændret 1801); Amalieg. 47 (1790); Amalieg. 49, Esplanaden 49 (1788); Esplanaden 32 (1793); Esplanaden 34 (1791); Bredg. 33 (1794); Bredg. 35 (1794); Bredg. 38 (1801); Nikolaj Pl. 30, tidl. Skt. Nikolaj fattiges kirkesk. (1795, s.m. A. Kirkerup, facaden senere ændret); Nikolaj Pl. 32 (1796-97); Admiralg. 8 (1795, nedr.); Admiralg. 12, Fortunstr. 2 (1796-98, nedr.); Pilestr. 35 (1796); Vesterg. 14, 16, Larsbjørnsstr. 1, 3 (1796-97, s.m. Lauritz Thrane); Kompagnistr. 18 (1797); Kompagnistr. 32, Lille Kirkestr. 1, Nikolaj Pl. 28 (1797); Rådhusstr. 1, Brolæggerstr. 13 (1797); Rådhusstræde 6, Kompagnistr. 28-30 (1797); Gl. Strand 46 (1797); Farverg. 4 (1797, nedr.); Højbro Pl. 19 (1798); Højbro Pl. 21, Ved Stranden 20 (1798-99); Nikolajg. 20 (1799-1800, s.m. A.C. Wilcken); Wildersg. 60, 62 (Wildersg. kaserne) (1802, s.m. J.H. Rawert); Kronprinsesseg. 20 (1805-06, s.m. J.H. Rawert); Kronprinsesseg. 22, 24 (1807-08, s.m. A.C. Wilcken); Kronprinsesseg. kaserne, Kronprinsesseg. 46 (udvidelse 1805-07, s.m. J.H. Rawert); eget landsted i Gent. (nedr.). Projekter: Genopf. af Nikolaj K. (efter 1795); interimistisk hus for 36 brandlidte familier (1795); industribygning, muligvis den kgl. maltmølle (udat.).

Literature

Fr. Weilbach i: Hist. Medd. om Kbh., 2.rk., II, 1925, 268, 270; samme: C.F. Harsdorff, 1928; samme: Da. Bygn.kunst, 1930; Chr. Elling i: Kulturminder, 1939, 170; samme: Da. Borgerhuse, 1943, 124, 136; H. Langberg og H.E. Langkilde: Da. Byggesæt omkr. 1792 og 1942, 1942; H. Langberg: Danm. Bygn.kultur II, 1955; Kirsten-Elizabeth Jessen: Kbh. genopbygn. efter branden 1795, 1958, 14, 20, 32, 48, 50, 57; Hist. huse i Kbh., 1972; Torben Ejlersen i: Hist. Medd. om Kbh. 1976, 57, 69; Edit Rasmussen smst. 1984, 71f; H.E. Langkilde: Mellem byen og Bremerholm, 1984; samme: Bybillede, 1988.

Author: Allan Tønnesen (A.Tø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.