Sven Hansen

Weilbach information

Genealogy

Hansen, Sven Leo, 1910-1989, landskabsarkitekt. *11.6.1910 i Horbelev, ?30.8.1989 i Braband, begr. i Gent. (Mariebjerg Kgrd.). Forældre: Barber Eduard H. og Johanne Christensen. ~26.12.1938 i Åby med Ebba Wierenfeldt Schjerup, *21.9.1916 smst., datter af gartner Kaj Viggo S. og Agnes Emilie Lund.

Biography

Sven Hansens mange haveanlæg vil blive stående som noget af det bedste i dansk have- og landskabskunst. Mange projekter er affødt af præmierede konkurrenceforslag, ofte udført i samarbejde med arkitekterne Bornebusch, Brüel og Selchau, Friis og Moltke eller Kjær og Richter. H.s store force var bygningers disponering og placering i landskabet, det at lægge bygninger, så de sammen med landskabet blev en helhed. Men talent og kunnen strakte sig videre, helt ned til krav om håndværksmæssigt perfektion i detaljen. Velkendte er anlæggene ved Glostrup hospital, Musikhuset og Radio- og TV-huset i Århus, som ud over de store, klare træk også indeholder fint komponerede, varierede og frodige gårdhaver. Nævnes skal også mere prunkløse, men unikke anlæg ved Vangeboskolen, Holbæk Seminarium og kirkegårdsanlæg i Hillerød. Ud over den smukke terrænbehandling og fine granitbelægninger karakteriseres sådanne anlæg af enkle, markante plantninger af ege- eller bøgepur mellem træer. Som underviser ved arkitektskolen i Århus har H. inspireret og præget mange efterfølgende landskabsarkitekter.

Education

Gartner; havebrugskand. fra Den Kgl. Vet.- og Landbohøjsk. 1932.

Travels

Occupations

Egen tegnestue siden 1945. Ansat hos stadsgartneren i Århus 1932; hos G.N. Brandt 1936-45; kirkegårdsinsp. ved Mariebjerg Kgrd. 1936-65; red. af Havekunst 1946-49; gæsteprof. ved flere amerikanske univ. 1961-63 med tild. af Fellowship fra Harvard; Unescos kons. ved flytningen af Abu Simbel-templerne, Egypten 1962-70; lektor ved Ark.sk. i Århus 1965; prof. smst. 1976-80; medl. af Akad.rådets udv. for landskabs- og havekunst 1968-78; af udv. for kirkekunst 1978-83; af udv. for by- og landskabsplanlægn. 1978-84; af Akad.rådet 1984-89; medstifter af IFLA; fagdommer i adsk. ark.konk.

Scholarships

Eckersberg Med. 1973.

Exhibitions

Internat. Exhib. of Landscape Arch., London, 1948; Det kgl. Haveselsk. jub.udst., 1955; Charl. Forår 1956-57, 1969; Charl. Eft. 1981, 1984; Århus Kunstbygn. 1980; Vrå-udst. 1981-1984, 1988.

Artworks

Omgivelserne ved Glostrup Sygehus (1952-58); Hillerød Kgrd. og Skansebakken (1956); Sct. Jørgensbjerg Sk. (1960); Vangebosk., Søllerød (1961); Glostrup Kgrd. (1961); Langemarksk., Horsens (1961); Dag- og nathosp., Gent. (1963); Høje Gladsaxe (1963-68 s.m. Andreas Bruun og Morten Klint); Toftevangssk., Birkerød (1964); Kennedygården, Kbh. (1966); Holbæk Sem. (1967); Entreprenørsk., Ebeltoft (1967-68); hotel Staurbyskov (1968); Brandbjerg Højsk. (1968-70); Skjoldhøjkoll., Århus (1969); Skanderborg Gymn. (1971-73); Arbejdsgiverforen. kursusejendom, Ebeltoft (1970-71); Odder Rådhus (1970-71); skolehjem og gymn., Struer (1970-71); Journalisthøjsk., Århus (1971-73); Herlev Sygehus (1966-76): gymn., Ikast (1974-75); egen have, Århus (1970); Radio- og TV-hus, Århus (1971-73); Øster- Nykirke (1974); Thisted Rådhus (1976); Hjulbjergv., boligbebyg. (1979); Musikhuset, Århus (1979); Morsø Komm. adm.bygn. (1979); Vejlby-Riisskov Kgrd. (1979). Konkurrencer: Kungsträdgården (1952, indk., s.m. Svend O. Roloff-Nielsen og Max Brüel); Østre Kgrd., Roskilde (1956, 1.pr., s.m. Brüel, Bornebusch og Selchau); Boligomr. udformning (1967, 2.pr., s.m. Emil Gregersen, Knud Friis og Elmar Moltke Nielsen); Moesgård (1968, indk., s.m. Friis og Moltke); idrætscent., Sønderborg (1974, 2.pr.); gymn. i Sønderborg (1978, 2.pr., s.m. Kjær og Richter); Hørning Kgrd. udv. (1978); gymn. Høje-Tåstrup (1978, 2. og 3.pr., s.m. Kjær og Richter); udv. af Fr.værk Rådhus (1980, 1.pr., s.m. samme); musikhus, Björneborg (1981, 1.pr., s.m. samme). Skriftlige arbejder: Eksempler på landskabs- og havekunst, et udv. af egne arbejder, (1980); De store veje (Landskap 1970, 53-55); Det jyske landskab og havekunsten (Ark. 1976, 180-83); Landskabsæstetiske vurderinger ved anbringelse af vindmøller på land og til vands (Landskab 1982, 25-32).

Literature

Foren. af Da. Landskabsark. (udg.): Da. Parker og Haver, 1975; The Landscape of Man, London, 1987, 362f (Glostrup Hosp.); Tobias Faber i: Da. arkitektur, 1963 (Vangebosk.); Ark. 1957, 225-28 (Østre Kgrd., Roskilde); 1961, 377-79 (Holbæk Sem.); 1968, 2-9 (Herlev Hosp.); 1982, 7-11 (Björneborg); Ark.tur 1965, 152-58 (Toftevangsk.); 1968, 257-70 (Holbæk Sem.); 271-82 (Entreprenørsk., Ebeltoft); 1969, 25-44 (Høje Gladsaxe); 1971, 193-201 (Brandbjerg Højsk.); 1976, 241- 49 (gymn. i Ikast); 1974, 1-9 (Skjoldhøjkoll.), 10-17 (Skanderborg Gymn.); 1975, 41-50 (Journ.højsk. og Radio- og TV-hus); 1977, 169-208 (Herlev Hosp.); 1982, 306-09 (musikhus i Århus); 1989, 330-39 (TV-2); 1990, 174, 188f, 208-10, 212f, 216-18 (fl. anlæg); Havekunst 1948, 10 (privathave), 43, 46 (udst., London); 1949, 10 (privathave); 1951, 40-44 (konk. Søerne); 1952, 51, 57 (Kungsträdgården); 1955, 59 (Kgl. Haveselsk.); 1958, 16-18 (Hillerød Kgrd. og Skansebakken); 1961, 25-32 (Glostrup Sygehus); 1964, 30-34 (dag- og nathosp.); 1967, 125-33 (Høje Gladsaxe); Landskap 1973, nr. 4, blå s. 2 (Eckersberg Med.); 1974, 128f (idrætscent., Sønderborg); 1975, 85- 89 (egen have, Århus); 1976, 173-75 (gymn., Ikast m.m.); Landskab 1981, 121-29 (Radio- og TV-hus, Århus), 173-76 (off. opgaver); 1982, 162-69 (musikhus, Århus); 1989, 133-43 (interv.); 1989, 144 (nekr.).

Author: Annemarie Lund (A.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.