Mary E. Havning

Weilbach information

Genealogy

Havning, Mary Elisa, 1888-1972, maler. *25.7.1888 i Kbh., ?5.12.1972. Forældre: Sadelmager- og tapetsererm., senere filtdørfabrikant Waldemar Christian Albert Bonfils og Marie Sophie Hansen. ~1.8.1914 i Kbh. med statsbaneing. Hans Laub Havning (navneskift fra Hansen 17.5.1901), *19.7.1883 smst., ?23.12.1925 smst., søn af søminem., senere maskininsp. Holger Axel H. og Johanne Arngoth Haae Laub.

Biography

Mary E. Havning voksede op i et hjem, hvor faderen ville have været kunstner, og som malede, modellerede og raderede i sin fritid. Adda og Louise Bonfils tilhører samme slægt. H. var således tidligt fortrolig med billedkunstens teknikker og udtryksformer. H. gav i sine portrætter en god karakteristik af modellen, hvilket medførte en hel del bestillingsarbejder. Hendes maleriske fortrin kommer imidlertid i højere grad frem i det landskabsmaleri, hun også dyrkede.

Education

Tegnesk. for kvinder 1903-06 (de første 2 år som billedh.); Kunstakad. Kbh. (V. Irminger og S. Wandel) jan. 1910-maj 1912.

Travels

Berlin, Dresden 1910-11; Sverige, Italien, Frankrig, Belgien 1913; London 1929; Belgien 1935.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

KE 1908 (som billedh.), 1911-13; De Unge Kunstneres Forb. 1909, 1912; Foren. Ung Kunst 1911; Charl. Forår 1911-13, 1915, 1917, 1921-24, 1926- 46, 1952-65, 1967-70; Charl. Eft. 1922, 1934, 1953; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920; Kvindl. Kunstnersamf., Kbh. 1930. Separatudstillinger: Chr. Larsens Kunsthdl., Kbh. 1918 (s.m. Margr. Drejer og Ernestine Nyrop); Gal. Binger, Kbh. 1930; Ramme Larsen, Kbh. 1936-37, 1943.

Artworks

Job og hans venner (tidl. Maribo Mus.); Interiør (tidl. smst.); Fra Tersløsegaard (udst. 1921); En husmoder (udst. 1923); Prof. J. Bille Gram (1928, Danm. Farmaceut. Højsk.); Fabrikant W. Bonfils (udst. 1928); Overformynder Sv. Thomsen (1929, Civilretsdir.); Udsigt fra Høje Sandbjerg (udst. 1932); oldermand E. Eising (Kbh.Murerlaug); Borgm. J.J. Bjerring (1937, Rådhuset, Nyborg); Pastor N. Juhl (1939, Esajask., Kbh.); Pastor Th. Balslev (1940, Vartov Valgmenighed).

Literature

Nat.tid. 10.3.1930 (Th. Faaborg); Berl. Tid. 23.1.1943 (K. Flor); Nat.tid. 26.1.1943 (J. Zibrandtsen); Rikard Magnussen i: Da. Kunst nr. 85, 1948.

Author: Lise Svanholm (L.Sv.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.