Viggo A. Hoff

Weilbach information

Genealogy

Hoff, Viggo Adolf Valdemar, 1859-1904, marinemaler. *9.7.1859 i Randers, ?24.11.1904 i Svendborg. Forældre: Købmand og tændstikfabrikant Carl Frederik Emil H. og Henriettte Frederikke Holst Dybron. ~1898 i Vejle med Fernanda NN, hvis fader indvandrede 1848 fra Wittenberg i Tyskland, opr. kyper, men blev lærer i våbenbrug for den senere kong Frederik VIII.

Biography

Viggo A. Hoff havde allerede som 12-årig en idé om, at han ville være marinemaler. Men det var under militærtjenesten i Århus og på Kronborg, at den unge farmaceut, under indtryk af de mange forbipasserende skibe og af farvandets bevægelser og lyset, fik rutine i at fremstille marinemalerier i postkortstørrelse. Denne kleinkunst var meget efterspurgt i udlandet, især i Tyskland, og da H. hurtigt fandt forretninger her, der ville tage hans billeder i kommission, kunne han efter soldatertiden leve af sin kunst. H. var myreflittig og havde gerne 20- 25 billeder med skibe af alle typer i gang. I Danmark, hvor H. aldrig blev særlig kendt, blev afholdt tre salgsudstillinger, men i England, Rusland og især i Tyskland mange. Kejser Wilhelm II var en ivrig samler af H.s miniaturer, der smykkede væggene i den kejserlige yacht Hohenzollern. Også kejserinde Dagmar af Rusland købte et af H.s billeder og foranledigede en udstilling af hans arbejder i Skt. Petersborg. I 1898 flyttede H. til Svendborg, hvis omgivelser ved sundet kom til at præge hans motivvalg. Fra denne tid stammer også hans nattebilleder, hvor skibslanternerne står som kulørte lysprikker i mørket.

Education

Farmaceut.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Svendborg Mus. 1977, Randers Kulturhist. Mus. 1978.

Artworks

Ca. 100 små akvareller (Orlogsmus., dep. på Svendborg Mus., H.s efterladte saml.).

Literature

Fyns Amtsavis 2.11.1974; Fyens Stiftstid. 9.7.1977.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.