Astrid Holm

Weilbach information

Genealogy

Holm, Astrid Valborg, 1876-1937, maler og væver. *30.10.1876 i Kbh., ?17.12.1937 smst., urne smst. (Bispebjerg Kgrd.). Forældre: Fuldmægtig, senere hovedkasserer, justitsråd Henrik Christian Frederik H. og Severine Jesseline Jessen. Ugift.

Biography

Astrid Holm rejste efter nogle år på Akademiet til Italien, hvor hun opholdt sig 1907-10. Derefter flyttede hun til Paris, hvor hun med få afbrydelser boede indtil 1. verdenskrigs udbrud. H. blev elev af Matisse og lærte flere af fransk avantgardes fremtrædende skikkelser at kende, bl.a. André Salmon, som skrev en introduktion til H.s første større udstilling, der fandt sted i København 1913. Hun udviklede i Frankrig et billedsprog med et vist slægtskab med fauvismen, præget af forenkling og fasthed og ofte med en kraftig omridslinie. Da H. efter udbruddet af 1. verdenskrig vendte tilbage til Danmark, deltog hun i en række af den modernistiske gennembrudsbevægelses manifestationer. H. udstillede blandt andet sammen med Jais Nielsen, og lige som denne begyndte hun, sideløbende med maleriet, at arbejde med keramik på G. Eifrigs værksted i Valby. H. tog desuden initiativ til og stod i spidsen for en croquisskole efter parisisk forbillede i det daværende Frederiks Hospital. Efter at have videreuddannet sig i gobelinvævning i Frankrig, blev H. ansat på Kunstakademiet som leder af væveskolen, en stilling hun bestred fra dens oprettelse i 1921. Hendes officielle udnævnelse kom dog først i 1925. Mens nature morter, interiører og landskabsmalerier dominerede den første del af H.s værk, blev de vævede tæpper med geometriske eller figurlige motiver det bærende i den anden halvdel.

Education

Stud. 1900; cand. phil. 1902; Polyt. Læreanst., Kbh. 1900-01; Emilie Mundt og Marie Luplaus Malesk.; Kunstakad. Kbh., Kunstsk. for Kvinder marts 1904-10 (med afbrydelser); Matisses malersk., Paris 1910; Manufacture des Gobelins, Paris 1920.

Travels

Italien 1907-10; Paris 1910-14; Vestindien 1914; Paris 1920, 1923, 1936; Berlin 1936.

Occupations

Leder af Kunstn. Croquissk. fra 1919; lærer i vævning ved Kunstakad. Kbh. fra 1921; medarr. af Nord. kvindel. Kunstneres Udst., Kunstindustrimus. 1926.

Scholarships

Raben-Levetzau 1909, 1914; Ronge 1913, 1917; Akad. 1918- 19; K.A. Larssen 1936.

Exhibitions

KE 1908, 1915-17, 1919, 1929-31; Charl. Forår 1913, 1915-16, 1918, 1920, 1922, 1924, 1926, 1934; Kvindel. Kunstneres retrosp. Udst., Kbh. 1920; Charl. Eft. 1929. Separatudstillinger: Den frie Udst. bygn. 1913, 1915 (s.m. Jais Nielsen); Kunstforen., Kbh. 1939 (mindeudst.).

Artworks

Malerier: Have i Anticoli (1910); Dalen ved Poulfonc (1911); Frugt og blomster (1912); Den gamle havn, Collioure (udst. 1915); Rose dækker bord (udst. 1915); Skoven (udst. 1918); Frederiksberg Have (udst. 1918). Vævede tæpper: Vævet tæppe i Nat.mus., Sth.; Dronningen af Saba (1936, gobelin efter Ebba Carstensens tegn., Kvindernes Bygn., Kbh.). Glaseret lertøj brændt hos G. Eifrig i Valby 1915.

Literature

André Salmon i: A.H. Udstilling af Arbejder 1910-1913, Den frie Udst. bygn. 1913; André Salmon: Souvenirs sans fin II, Paris 1956, 249; Göran M. Silfverstolpe: Vera Nilsson, Uddevalla 1986, 19f; Hanne Abildgaard: Tidlig modernisme, 1994. Avisartikler: Pol. 14.2.1913 (H. Wamberg); 16.2.1913 (N. Lützhøft); 6.2.1915 (Jul. Magnussen); 14.2.1915 (E. Goldschmidt); 18.12.1937; Berl.Tid. 18.2.1913; B.T. 4.11.1916; 13.1.1925; Dag.Nyh. 28.9.1919 (interv.); Nat.tid. 18.12.1937 (L. Rostrup Bøyesen). Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Hanne Abildgaard (H.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.