Carl Holm

Weilbach information

Genealogy

Holm, Carl Otto, 1885-1918, maler og billedhugger. *19.4.1885 i Kbh., ?26.12.(11.?)1918 i Boston, USA, begr. smst. Forældre: Formand Ole Villiam H. og Hansine Rasmine Hansen. ~9.5.1917 i Maplewood, USA med enken Maria Miller, *i Jylland, ?december 1918 i Boston.

Biography

Carl Holm udstillede med De Tretten, men han var ikke som flere af gruppens medlemmer, f.eks. Olaf Rude, stemt for modernismen. Karl Madsen sammenlignede ham med P.S. Krøyer. H. beskæftigede sig især med landskabs- og portrætmaleri, men ernærede sig i USA også med dekorationsmaleri. H. døde af den spanske syge efter at have forsøgt at skabe sig en karriere først i Chicago og senere i Boston.

Education

Malersv.; elev af Kristian Zahrtmann på Kunstnernes Studiesk.

Travels

Udvandrede til USA 1912; først bosat i Chicago; Boston fra 1917.

Occupations

Ans. på Den kgl. Porcelainsfabrik ca. 1910- 12.

Scholarships

Exhibitions

Kleis' Kunsthdl., Kbh. 1904; KE 1908, 1912; De Tretten 1909- 10, 1912; Friedel's Gal., Chicago 1916, 1917 (sidste gang s.m. Einar Hansen og Olaf Olesen).

Artworks

Gårdinteriør fra Torvegade 73 (1904, Øregaard Mus.); Gård i Wildersgade 43 (1906, smst.); Voldmesterboligen, Chr.havns Vold (1906, smst.); Bøtø Mølle (1908); Kitzwalde (1909); Bøtø Skov (udst. De Tretten 1909); Bøtø Strand (udst. smst. 1909); Overgaden oven Vandet ved Børnehusbroen (1910, smst.); portræt af Dr. Max Henius, Chicago; model til mindetavle for Dr. Christian Fenger, Chicago (1916); desuden repr. med flere københavnermotiver på Øregaards Mus.

Literature

Norden, Racine, Wisconsin, april 1916, 93; Revyen, Chicago 22.4.1916; 23.12.1916; 2.2.1918; Ill. Familie Journal, Minneapolis, nov. 1916, 166; Salomons Almanak, Seattle 1917, 187; Hver 8. Dag 28.2.1919; Ekstrabl. 4.3.1919; Lolland-Falsters Folketid. 26.1.1929 (kronik af Fr. Graae); Fr. Graae: Erindringer fra Sydhavsøerne 1934, 133-45; P. Uttenreitter: Maleren Olaf Rude 1946, 33f; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 59, 210.

Author: Aase Bak (Aa.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.