Hans J. Holm

Artworks

Arb. på Frijsenborg s.m. C.F. Aagaard og Otto Bache: dek. riddersal, spisesal, bibliotek samt tegnet kirkens døbefont (1865-68); Sundby K. (1869- 70); hovedbygn. på Sanderumgård (1870-72); Holmblads bondegård, Backersv. 107, Kbh. (1873, det indre ombyg.); Diakonissestiftelsen, de 3 første fløje med Emmausk., Fr.berg (1873-76); 10 komm.sk. i Kbh., bl.a. prinsesse Charlottesg. Sk. (1874-75), Bådsmandsstrædes Sk., senere Chr.havns Gymn. (1875-77); Skt. Hansg. Sk. (1882); Gasværkvejens Sk. (1880); Mattæusg. Sk. (1883); Tietgensg. Sk. (1885-86 neds.); anlægget af Kvægtorvet, Kbh. (1874-79); dettes 1. bebyg., Slagtehusene (færdige 1887); sk. Nørre Voldg. 11 (1880-82); Døtresk. af 1881, Katrineg., Kolding (1881); Aalborg Tekn. Sk. opr. del (1881-83); Vestre Kgrd., Kbh., anlæg (s.m. brolægn.insp. Charles Ambt, vedt. 1883); st. begravelseskapel smst. (1892, sen. udv.); Sdr. Kapel (1905); indgangsportal og kontorbygn. smst. (1906); Brand- og politistation, Fælledv. 20, Kbh. (1883-84, nedr.); Fr. Schwartz' villa, Bjerregaardsv. 15, Valby (1884); Mineralogisk Mus., Nørrevold, Kbh. (1888-93); Overformynderiets tidl. bygn., Stormg. 18, Kbh. (1893-94); Skive K. (1896-98); Det kgl. Bibl. (1898-1906, efter forarb. fra 1879); Vedbygaard, bindingsværkstilbygn. til sdr. fløjs østgavl (ca. 1900); Vor Frue K. ved Kamstrup, syd for Roskilde (1904-07); Skt. Peders Kapel ved Bækkeskov. Restaureringer og ombygninger: Helsinge K., Holbæk Amt (1869-70); Beldringe K., Præstø Amt; Amager Torv 6, Kbh. (ca. 1880 s.m. Fr. Levy); stueetagens butiksfacade og gitterport smst. (1897-98, af H. alene); Aalholm (påbeg. 1889); genopf. af Vallø Slot (1893-1903); nyt gitter ved Vor Frelsers K., Kbh. (1884); tårn og spir smst. (1895- 97); Absalonsbuen ved Roskilde Domk. (1901-03); dronn.trappen smst., opg. til højkoret. Gravmæler: Etatsråd S.W. Isberg, ?1895 (Fr.berg Kgrd.); gross. P.T.A. Westi, ?1899 (smst.); typemodeller for stenhuggerfirmaet Hans og Jørgen Larsen; desuden møbler samt forsk. dek. arb. Projekter: Det kgl. Teater (1871, s.m. Ludvig Fenger, 2.pr.); kirke på Dronn. Louises bro, Kbh. (1885). Litterære arbejder m.m.: Udgiver af og medarb. ved Tegninger af ældre nordisk Architektur, 1872-87 og 1894-1901 (s.m. Vilhelm Dahlerup og H.B. Storck); Bornholms ældgamle Kirkebygninger,1878; Johan Daniel Herholdt og hans Værker, 1898-99 (s.m. Andr. Clemmensen og H.B. Storck); leder og udgiver af: Studierejser af Kunstakad. Elever, 1 rk., 1904; 2. rk. 1-2, 1913; Kunstakad. Opmaalingsarb., I, Da. Herreborge fra det 16. Aarh., 1904 (tekst af Francis Beckett).

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.