Jens Holm

Weilbach information

Genealogy

Holm, Jens, 1776-1859, kobberstikker og maler. Døbt 9.6.1776 i Kbh., ?24.12.1859 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Brændevinsbrænder Peder Jensen H. og Maria Johansdatter Steenholdt, datter af skomagerm. Johan Nielsen S. og Anna Margrethe Jacobsdatter. ~7.4.1802 i Berlin med Anna Louise Köhler, *30.4.1780 i Oranienburg ved Berlin, ?16.8.1863 i Kbh., datter af artilleriunderofficer Johann Michael K. og Anna Sophie Fincke.

Biography

Jens Holm var, ligesom broderen Michael, opdraget i Herrnhutersamfundet og blev sendt i lære i Braunschweig hos et fremtrædende medlem, lakvarefabrikanten Johann Heinrich Stobwasser. Her leverede han siden oliemalede og kobberstukne prospekter til fabrikkens produkter, hvoraf de mest populære var små, runde dåser, drejet ud i papmaché og lakeret. Da disse er usignerede, kan H.s ikke udpeges, men adskillige bysprospekter ligner stilistisk dem, han senere udførte sammen med sønnen H.G.F.H. (Fattig-Holm). Arven fra moderen i 1816 var anledningen til, at H. flyttede til København, hvor han i begyndelsen havde fremgang og omgikkes kunstnere som O.O. Bagge, C.D. Gebauer, J.L. Jensen, J.L. Camradt og C.W. Eckersberg. De første opgaver løste han for Det kongelige Søkortarkiv og for Møntsamlingen og uddannede samtidig sønnen til at blive sin nærmeste hjælper. H.s hovedværker er de udsendte prospektserier med motiver fra København og Sjælland, udført i tæt samarbejde med sønnen. H. stod for den grafiske udførelse, der udmærker sig ved klarhed og præcision og en omhyggelig, sirlig streg, der egnede sig til farvelægning. De viser ham som en dygtig kobberstikker, men H. vides samtidig at have været aktiv som maler. Et brud, som i 1827 indtraf mellem fader og søn, og som havde personlige årsager, bragte samarbejdet til ophør. Samtidig svigtede synet, og H. måtte klare sig med grovere gravørarbejder. Der er derfor ikke grundlag for som tidligere at tilskrive H. illustrationerne til Vilh. Heys Halvhundred Fabler fra 1834 eller senere arbejder. Eckersberg skrev i 1833 en anbefaling, som kendes i koncept, hvoraf det fremgår, at H. i 1833 havde planer om at tage elever i perspektivtegning. Mesteren roste her hans pædagogiske evner og fremhævede hans "Indsigt og Duelighed" i denne disciplin. Denne undervisning blev tilsyneladende opgivet, og H.s sidste 30 leveår var uvirksomme og præget af fattigdom.

Education

Herrnhutersamf. kostsk., Chr.feld 1782-90; derefter udd. som dekorationsmaler, lakerer og kobberstikker på Johann Heinrich Stobwassers lakvarefabrik, formentlig i Braunschweig, hvor firmaet havde egen malersk.

Travels

Braunschweig formentlig fra 1790; Berlin fra 1802-16; flyttede til Kbh. okt. 1816; besøg i Berlin 1828.

Occupations

Ans. ved Johann Heinrich Stobwassers lakvarefabrik, sandsynligvis først i Braunschweig, men senest fra 1802 på filialmanufakturet i Berlin.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Små malede landskaber på dåser og kakkelovnsskærme (iflg. N.H. Weinwich). Kobberstik: 2 perspektiver af Vor Frue K., Kbh., efter tegn. af G.F. Hetsch (akvatinte, 1818); prospekt af Charlotte Amalie på Skt. Thomas, efter maleri af P. Sevel ca. 1824 (akvatinte); ill. efter tegn. forlæg af H.G.F. Holm til W. A. Graah: Undersøgelses-Reise til Østkysten af Grønland, Efter Kgl. Befaling udført i Aarene 1828-31, 1832 (kobberstik, Det kgl. Bibl.). Udgivne prospektserier s.m. H.G.F. Holm: Prospecter af Kiøbenhavn, efter tegn. af H.G.F. Holm (18 akvatinter i 4 hefter, ca. 1823-25); Sjællands yndigste Egne, efter tegn. af H.G.F. Holm (6 hefter på 4 blade, beg. 1826, Kobberstiksaml.); repr. på Øregaards Mus og Kbh. Bymus.

Literature

N.H. Weinwich: Da., norsk og svensk Kunstner-Lexicon, 1829; Vilh. Marstrand i: Pers.hist. Tidsskr., 10. rk. I, 1934, 268; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983. Detlev Richter: Lackdosen, München 1988; Else Martensen- Larsen i: H.G.F. Holm, Øregaards Mus. 1992; Erik Housted: Fattig-Holm, 1994 (med værkfortegn.).

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.