Christian Hornbech

Weilbach information

Genealogy

Hornbech, Christian Bernhard, 1772-1855, arkitekt. *16.9.1772 i Kbh., ?2.5.1855 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Auk.holder og auk.ass. Hans Jensen H. og Anna Sofie Møller. Ugift.

Biography

Christian Hornbech var som skabende arkitekt temmelig uselvstændig, og han havde vanskeligt ved at frigøre sig fra sine læreres og Abildgaards indflydelse. Det meste af hans virksomhed bestod i tilsynsarbejder og opførelsen af mindre bygninger. De afbildninger, man har af H.s konsumptionsboder, viser pæne, velproportionerede bygninger.

Education

Kunstakad. Kbh., til bygn.sk. 1793 (C.F. Harsdorff og P. Meyn), lille sølvmed. 1794, st. sølvmed. 1795, lille guldmed. 1795, st. guldmed. 1799 (et søkadetakad.).

Travels

Frankrig og Italien 1802-1807.

Occupations

Bygn.insp. for Kbh. jan. 1809; hofbygm. 1823, udøvende til 1849.

Scholarships

Stip. i 3 år til forts. af studier i Frankrig og Italien 1802 (100 Rdl., på anbef. af N. Abildgaard); Fonden ad Usus Publicos 1803-07; agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1808; medl. 1809.

Exhibitions

Salonen, Charl.borg 1815; Charl. Forår 1823, 1831, 1846.

Artworks

Som bygningstegner for N. Abildgaard ca. 1797-1803: Levetzaus (Chr. VIII) Palæ, Amalienborg; Nytorv 5 (Hartvig Frischs gård); Apistemplet, Fr.berg Have; grotter m.m., smst. Selvstændigt: Projekt til mausoleum for stadsmægler J.C. Gandil, Ass. Kgrd. (ca. 1808-09, tegn. på Nat.mus. og Kobberstiksaml.); tegn. til gravmælet over Leonhard Fix, Ass. Kgrd. (1807, tilskrevet); nytte og forvaltningsbygn., bl.a. konsumptionsboderne uden for Nørreport, Vesterport og Amagerport (1811, nedr.); vagtporten ved Nyport (1828); istandsættelse af Thorvaldsens lejlighed på Charl.borg (1817-18); mindre bygn. for Told- og Havnevæsenet; proj. til regulering af Chr. Vs rytterstatue, Kgs. Nytorv; proj. til fuldf. af Fr.kirken, Kbh. (1846).

Literature

Fr. Schiøtt i: Fra Arkiv og Mus., I, 428; Fr. Weilbach: C.F. Hansens Chr.borg, 1935; L. Swane: Abildgaard, 1926; Fr. Weilbach: Harsdorff, 1928, 186; L. Bobé i: Artes 1933, 77; Hist. Medd. om Kbh., 3 Rk. I, 1934-35, 93, 264f; Fr. Weilbach: Fr.berg Slot, 1936, 55f; Chr. Elling: Det klassiske Kbh., 1944, 9-18; Harald Langberg: Danm. bygn.kultur, 1955, II, 72; Knud Voss: Bygn.adm. i Danm. under enevælden, 1966; Tove Clemmensen og M.B. Mackeprang: Chr. IXs Palæ på Amalienborg, 1956; Tove Clemmensen: Møbler af N.-H. Jardin, C.F. Harsdorff og J.C. Lillie, 1973, 31; Amalienborg, 1973, 125; Emma Salling: Kunstakad. Guldmed.konk., 1975, 78-80; Allan Tønnesen: 233 da. Borgerhuse, 1979; Emma Salling m.fl.: Rytterstatuen på Amalienborg Slotspl., 1985, 28f, 35, 61; Karin Kryger: Allegori og Borgerdyd, 1985, 72, 236, 268, 277, 342; samme: Frihedsstøtten, 1986, 90, 102; Vesterbro, en forstadsbebyg., 1986, 57; Harald Langberg i: På klassisk grund, tilegnet Dyveke Helsted, 1989, 206f, 210. Auktionskatalog: 4.7.1855 (dødsbo).

Author: Karin Kryger (K.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.