Peter Hvidt

Weilbach information

Genealogy

Hvidt, Peter, 1916-1986, arkitekt. *6.2.1916 i Kbh., ?13.10.1986 smst., begr. på Tibirke Kgrd. Forældre: Præsident for Sø- og Handelsretten Lauritz Nicolai H. og Clara Fenger. ~9.6.1944 i Kbh. med Else Bach, *22.12.1919 i Hjørring, datter af fabrikant Aage B. og Tinemarie Kragh.

Biography

Peter Hvidt og Orla Mølgaard-Nielsen gjorde en pionerindsats for den industrielle fremstilling af møbler og for udviklingen af dansk møbelkunst i dens såkaldte guldalder i 1950erne. Først sidst i dette årti begyndte de at beskæftige sig med arkitektur, men de nåede i løbet af de næste ca. 20 år at få store opgaver inden for kontor- og fabriksbyggeri foruden at yde en væsentlig indsats for udviklingen af ældreforsorgens boliger. Bebyggelser som Hareskovbo, Breelteparken, Strandlund og Lions Park i Hillerød, Birkerød og Søllerød opfattes som forbilledlige med hensyn til funktionel og menneskevenlig indretning og i samspillet med de grønne omgivelser. Deres arkitektoniske formsprog er lyst, klart og enkelt. Bygningerne er gennemarbejdet i alle detaljer, og møblering og indretning er præget af arkitekterne, der også ofte benyttede kunstnere som f.eks. Preben Hornung og Else Fischer Hansen til større udsmykninger af interiørerne.

Education

Kunsthåndv.sk., snedkersk., afg. 1940.

Travels

Athen, Milano, London, Paris, Rom, Budapest 1975; Helsingfors, Sth. og Oslo 1984.

Occupations

Egen tegnestue. 1942; s.m. Orla Mølgaard-Nielsen 1944-75; s.m. Hans Kristensen fra 1970; s.m. Henrik Hvidt og Peter Holsøe fra 1981; udtrådt af firmaet 1983. Lærer ved Kunsthåndv.sk., snedkerdagsk. 1942- 45.

Scholarships

Bissens Pr. 1946; Dipl. d'honneur, trien. i Milano 1951, 1954; American Inst. of Interior Designers' guldmed. 1962. Diplomer for godt byggeri: Kbh. Komm.; Gent. Komm.; Herlev Komm.; Hørsholm Komm.; Lyngby-Tårbæk Komm.; Gladsaxe Komm.

Exhibitions

Købestævnet, Fr.cia 1952, 1957, 1960; Scand. Modern 1880- 1980, Kunstindustrimus. 1984; endv. tilbagevendende på møbelmesser siden 1960.

Artworks

Møbler fra 1944, bl.a. Ax-stolen (1947); repr. i kunstindustrimus. i Danm. og udlandet. Byggeri: OKAY Konfektion, Lersø parkallé 100, Kbh. (1955-56); De da. Sukkerfabrikker, Langebrog. 5, Kbh. (1958); adm.bygn. for Esso, Prøvestenen, Kbh. (1962); Tekn. Sk., Tuborgv. 177, Kbh. (1966); adm.bygn. Niro Atomizer A/S, Kbh. (1968); adm.bygn. og edb-bygn. for Den da. Bank (1976); den ny Lillebæltsbro (1970); Vejlefjord-broen (1975). Kollektivhuse for ældre: Hareskovbo, Gladsaxe (1958, 1978); Lions Park, Søllerød (1962); Sophie Amaliegården, Fr.berg (1967); Ingeborggården, smst. (1969); Lions Park, Hillerød (1965); Lions Park, Birkerød (1970); Breelteparken, Hørsholm (1976); Strandlund, Gent. (1979).

Literature

Da. Kunsthåndv., 2, 1949, 18-27; 1, 1953, 15-17; Esbjørn Hiort: Moderne da. møbler, 1956, 11-22, 33, 45, 86, 93; Ark. 1957, 274f, 278; Ark. 1962, 129 (OKAY); 1977, 181 (ældrebyg.); Ark.tur. 1957, 148-54 (OKAY); 1959, 35-44 (Sukkerfabrikkerne); 1966, 261-68 (Tekn. Sk.); 1967, 282f; 1981, 11-15 (Den da. Bank), 67-74 (broer), 90-99 (ældrebyg.); Havekunst 1968, 73-75 (motorvejsbroer); Mobilia 1977, 2-9.

Author: Erik Ejlers (E.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.