Louis Hygom

Weilbach information

Genealogy

Hygom, Louis, 1879-1950, arkitekt. *4.10.1879 i Kbh., ?14.1.1950. Forældre: Kommunelæge Frants Carl Claus H. og Christine Mathea Nielsen. ~2.11.1915 med Helene Magda Jahn, *28.11.1885 i Kbh., ?29.4.1967, datter af tapetserer og dekoratør Julius Christian J. og Olivia Henriette Nicoline Nicolajsen.

Biography

Louis Hygom fulgte som ung kun kortvarigt Kunstakademiets undervisning, men fik flere konduktøropgaver i København. F.eks. hos Axel Preisler opførelsen af Dansk Folkeforsikringsanstalts bygning (1909) og hos Ulrik Plesner ansvaret for Hafnias nybygning. Som medstifter af Den Fri Architektforening i 1909 kom H. i forbindelse med Carl Petersen og Ivar Bentsen, men af større betydning for hans udvikling på dette tidspunkt var den engelske arkitektur. Havebyen Hamstead Garden Suburb (1907) og Baillie Scotts "Houses and Gardens" i tysk udgave (1912) blev for H. og andre af periodens danske arkitekter væsentlige inspirationskilder, hvilket afspejles i H.s tidlige villaer og landsteder. Generalkonsul Holms villa i Skotterup har således hvide mure, sort bindingsværk og engelske vinduesformer. Fra 1920rne repræsenterer H.s byggerier derimod en mere streng og skematisk klassicisme, mens hans senere arbejder står for en mådeholden modernisme. I sit virke for Akademisk Arkitektforening gjorde H. en stor indsats ved udarbejdelsen af foreningens "Generalbeskrivelse af Bygningsarbejder" og fremhævede i 1927 i en artikel i Arkitekten behovet for en ny bygningslov og mere hensigtsmæssige boligformer i det sociale byggeri.

Education

Svendeprøve som murer 1899; Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh. 1903-05. Ansættelse: På flere tegnestuer, bl.a. Stadsark. kontor hos L. Fenger og hos P.V. Jensen-Klint.

Travels

Flere rejser til England.

Occupations

Selvstændig virksomhed i Kbh. fra 1912. Medstifter af Den Fri Arch.foren. 1909; Medl. af Akad. Ark.foren. best. 1921, 1925-29, 1932-36; medl. af Akad. 1925; medl. og leder af en række udv. inden for Akad. Ark.foren.; medl. af Da. Standardiseringsråd; af best. for Kvindehjemmet; af Foren. for Alderdoms Friboliger; medl. af Reguleringskomm. for Kbh. 1940.

Scholarships

Guldmed. i Gent 1921.

Exhibitions

Den Fri Arch.foren. udst. 1910, 1915, 1918; Da. Ark., dek. Kunst og Kunsthaandv., Sth. 1918; Charl. Forår 1926, 1930; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927.

Artworks

Villaer og sommerhuse: Hyllingebjærg i Liseleje (1913); sommerhus i Blokhus (1916); generalkonsul Holms hus i Skotterup (1916-17); Edv. Brandes' hus, Nærumv. 266 (1917); Dalsborg, Rørtangsv. 1, Snekkersten (1917); Hegnsholt i Grønholt (1920); lægebolig i Farum (1923); Tjørnekrogen i Gentofte, bebyg.pl. og 5 sydligste huse (1923, pr. af Gent. Komm.); Øster Allé 29, Kbh. (1923); tidl. dir.bolig ved Kunstindustrimus. (1925). Boligejendomme: Kbh. boligejd. ved Borups Allé (1918); Refnæsg. (1922); Sjællandsg. (1922); KAB bebygg. ved Gentofte Sø (1922); en af Landmandsbankens karréer ved Genforeningspl. (1923); Isefjord, 6- etages karré, Njalsg.-Isafjordsg.-Egilsg. (1926, for Arb. Andels Boligforen., pr. af Kbh. Komm.); Hovedvangen ved Frederikssundsv. (1936, for samme); rækkehusbebyg. Svanevænget 6-34 (1928); Østerled, Strandv. 16B-C (1928); Sygeplejerskernes Hus, Tagensv. 96 (1929); Kvindehjemmet på Jagtv. (1943); aldersrenteboliger, Tuborgv. (1944, for Kbh. Komm.). Andet: Tegn. til 2 proj. (Kbh. Bymus.); ark. ved H.C. Ørstedsværkets udv. 1930-32.

Literature

Ark. 1906-07, 69, 226f (Isl. Brygge); 1910-11, 156f; 1911-12, 418f; 1913-14, 65f, 69f; 1914-15, 186, 241-43; 1916-17, 221-24 (Nærum), 237-40 (Blokhus); 1918-19, 184, 349-54; 1922, 167; 1923, 70, 74-76 (Ø. Allé), 361, 379, 416; 1926, 118, 211f (Chr.holm), 221-25 (dir.bolig); Ark. M. 1927, 198, 201 (Isafjord); Ark. U. 1929, 94; 1936, 136f, 139, 142, 154-58; 1941, 125-27 (aldersrentebol.); Knud Millech i: Da. biogr. Leks., XI, 1937; Ark. U. 1950, 24 (nekr., Alf Cock-Clausen); Knud Millech: Da. ark.strømninger 1850-1950, 1951, 272, 276; Hans Bendix: Troskyldigt forår, 1967, 130; Lisbet Balslev Jørgensen: Enfamiliehuset (Danm. Ark.), 1979, 129; Huse i Gent., 1984, 38; Nina Dahlmann Olsen i: Architectura, 10, 1988, 85, 87-89, 92- 99, 120, 122, 127.

Author: Jens Fleischer (J.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.