August Hærning

Weilbach information

Genealogy

Hærning (Herning), August Edvard, 1874-1961, maler. *12.3.1874 i Herning, ?4.11.1961. Navneskift fra Christensen 17.10.1902. Forældre: Snedkerm. Jens C. og Augusta Wulff. ~7.12.1902 i Kbh. med Magnhild Charlotta Jacobsson, *11.2.1878 i Jerrestad, Sverige, ?20.2.1965, datter af maleren Carl Gustav J. og Elna Rosengren.

Biography

August Hærning har malet stemningsfulde, naturalistiske landskaber, fortrinsvis i Danmark, men også Gotland var et yndet sted, som han jævnligt besøgte. Han har udført en hel del udtryksfulde og vellignende portrætter og desuden arbejdet med grafik.

Education

Elev på S. og G. Vermehrens sk.; opt. Kunstakad. Kbh. nov. 1894, afg. maj 1899.

Travels

Gotland 1900; Tyskland 1921.

Occupations

Tegnelærer ved Det da. Selskabs Sk.; ved Øregaards Gymn. 1911-42; ved Fr.berg Gymn. 1902-42; fmd. for udst.kom. Kunstnerforen. af 18. Nov. i 2 år.

Scholarships

Raben-Levetzau 1900, 1902; Akad. 1903.

Exhibitions

Charl. Forår 1898-1903, 1907, 1910-11, 1914, 1920; KE 1904, 1907, 1910; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1921, 1923-24, 1927, 1930, 1933, 1935, 1942; Karlskrona ca. 1906-07. Separatudstillinger: Chr. Larsen, Kbh. 1911; Kunstsalonen 1919.

Artworks

Sluppen, fastelavnsoptog, Århus (1901, tilh. Foren. Polyhymnia, smst.); Fyrretræer, motiv fra Gotland (1900); Fiskerhuse, Gilleleje (ca. 1911); Udsigt over Allinge (ca. 1919); Portrætter: Selvportræt (pastel, 1896); Vilhelm Samuel Skeel (Roskilde adelige Jomfrukloster); Kammerherreinde, baronesse Rosenkrantz (udst. 1900); Forfatteren Palle Rosenkrantz (1918); Geheimekonferensråd C. Goos (Odd Fellow-ordenen); Grosserer E.D. Jacobson (1919, smst.); Et lærerrådsmøde, Øregaards Gymnasium (1927); dr. phil. E. von der Recke (1928, Odd Fellow-ordenen); Et lærerrådsmøde, Fr.berg Gymnasium (1930); Kammerjunker, storsire H.F. Christian Skeel (1930, Odd Fellow-ordenen); Professor, dr. phil. E. von der Recke (1942). Grafik: Pebersvendehus i Visby (farvetrykt radering, ca. 1911); Gammel kone i et køkken (radering, ca. 1911); repr. i Kobberstiksaml.

Literature

Roskilde adelige Jomfrukloster 1699-1949, 1949, 62-63; Billeder fra det gamle Aarhus I, 1953, 25; Ingeborg Buhl: Portrætsaml. i Roskilde adelige Jomfrukloster, 1961, 60, 62; Ove Haase i: Da. kunst nr. 95, 1954; nr. 101, 1963. Breve til Sigurd Müller (Hirschsprung).

Author: Lise Svanholm (L.Sv.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.