Johann Friedrich Hännel

Biography

Johann Friedrich Hännel er kommet til Danmark omkring 1731, hvad man ved fra en skrivelse til Danske Kancelli i 1745, hvori han skriver, at han har været i landet i 14 år. Han oplyser samme sted, at han har arbejdet med modellen af Christiansborg Slot, og udført billedhuggerarbejder i kirken (kapellet) i Bregentved. Det stod færdigt i 1740. Desuden skriver H., at han har haft inspektionen over Det kongelige Marmorværk i Norge i 4 år. Måske er han rejst derop sammen med Jacob Fortling, som fik forskellige privilegier på stenbrud i Norge, og som i 1745 blev hans svoger, idet H. giftede sig med Fortlings afdøde kones meget yngre søster. Året efter købte de to sammen hjørneejendommen Ny Kongensgade 17 i København, der lå på så stor en grund, at den kunne bruges til oplagring af sten til bl.a. skulpturerne. De to har, ud over fællesskabet i det familiære forhold, haft samarbejde på mange måder, Fortling udførte f.eks. marmorpladerne til konsolbordene på Ledreborg i 1747, og i øvrigt mange andre stenhuggerarbejder, hvor H. var billedhugger. Chr. Elling argumenterer overbevisende for, at H. også har været modellør på Kastrupfabrikken i Fortlings ejertid, hvor navnlig fabrikkens småbørnsfigurer kan sammenlignes med H.s børnefigurer i Fredensborg Slotspark og med puttierne på Ledreborg. Der er betydelig lighed mellem adskillige sikre arbejder af H. og en gruppe værker, f.eks. lågvaser fra Kastrupfabrikken. H. arbejdede på bygninger, hvor både Thura og Eigtved var arkitekter. Hans formsprog var rokokoens, men med en tyngde, som var sydtysk mere end fransk. Rammerne omkring Fabris' malerier i havesalen på Fredensborg har spinkle dekorationer på siderne, men svulmende rokokoudskæringer foroven og forneden, så de horisontale linier i rummet kraftigt understreges, så kraftigt, at arkitekturen influeres, og den store sal virker lavere og mere intim, end rummet er i virkeligheden. H. skar og huggede med lige stor lethed i træ, sandsten og marmor. Han var vel ingen større, original kunstner, men en glimrende dekorationsplastiker, og sandstensvaserne på portalen til Frederiksberg Have er f.eks formet med herhjemme usædvanligt frie og levende rocaillemotiver.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.