Højelsemesteren

Weilbach information

Genealogy

Højelsemesteren, aktiv o. 1425-1450, kalkmaler.

Biography

Højelsemesteren, hvis værker findes i kirker i Østsjælland, må betragtes som elev af Unionsmesteren hvad angår figurtegning og ornamentik, især krabberne og de fint forgrenede og svungne bladranker. Kvaliteten i H.s værker svarer ikke helt til Unionsmesterens, men H. må dog betragtes som en betydelig, hjemlig repræsentant for den internationale gotik med sin stræben efter plasticitet og rumvirkning. Ud over det stilistiske slægtskab er der også overensstemmelse i de valgte motiver i de kalkmalerier, som H. må have udført. I alle 3 kirker er i skibets 2. hvælv malet en scene med himlens, jordens og dyrenes skabelse, og i Holtug og Højelse er yderligere bevaret scener med Adams og Evas historie, som ikonografisk knytter sig til en specifik tradition, repræsenteret af det såkaldte Cotton Genesis-manuskript fra det 5.-6. årh.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Udsmykninger i Holtug K.; Højelse K.; Tybjerg K.

Literature

Francis Beckett: Danm. Kunst, II, 1926; Danm. K., Præstø Amt, 1933-35; Kbh. Amt, II, 1956; P. Müller i: Skalk, 1969, nr. 5, 10-15; Ulla Haastrup, Knud Banning, Ebbe Nyborg i: Da. kalkmalerier 1375-1475, 1985, nr. 42-44.

Author: Søren Kaspersen (S.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.