Ingeborg Høyrup

Weilbach information

Genealogy

Høyrup, Ingeborg Cathrine, 1906-1973, maler. *17.7.1906 i Nyborg, ?10.12.1973. Forældre: Læge Svend Einar H. og Ida Jensine Feiring. Ugift.

Biography

Ingeborg Høyrups store produktion udstråler glæden ved at male. H.s kunst er ikke upåvirket af Aksel Jørgensens undervisning og mødet på Akademiet med kunstnere som Niels Grønbech og Lauritz Hartz. H. fandt dog hurtigt en personlig stil, hvor billedet opbygges af energiske, rytmiske penselstrøg, der efterlader brede, dybe spor af pensel eller spatel i farven. Malemåden, der giver overfladen næsten tredimensionel karakter, kan være inspireret af Van Gogh, og den spontane indridsning flere steder på billedfladen minder om Edvard Munch, begge kunstnere H. beundrede. H.s portrætter, altid malet en face, er på én gang varme og nøgternt registrerende, og i selvportrætterne er der en fin distance til modellen. H. var kompromisløs i sit valg af livsopgave og udtryksform og havde en selvstændig opfattelse af det at skabe billeder.

Education

Privatelev hos prof. Aksel Jørgensen 1921- 22.

Travels

Rom 1928, Paris 1930-31.

Occupations

Scholarships

Christine Løvmand 1953; Dresler 1959; Aug. Schiøtt 1960, 1963; Sødrings Pr. 1964; Holga Reinhard 1965; Raben- Levetzau.

Exhibitions

Charl. Forår 1931-32, 1935, 1953-54, 1957-61, 1963-68, 1971- 72; Fyns Forum, Odense 1936; Charl. Eft. 1959, 1965-66; Kvindel. Kunstneres Samf. 1961; Aurora-gruppen fra 1969. Separatudstilling: Gal. Dybdal, Jyllinge, 1964.

Artworks

Rigmor (udst. 1931); Diana (udst. 1932), Moder og barn (udst. 1935). Ikke daterede: Barn på en stol (debutarb.); Vejen til Nyborg; Skippergade i Nyborg; Den gamle latinskole i Skelskør; Tidligt forår i parken; David spiller for Saul; En klovn; Barneportræt; Min mor; Solsikker; Blomstrende frugttræ.

Literature

Sorø Amtstid. 21.5.1949; Berl. Tid. 12.12.1973 (nekr.); Lisa Nielsen, Mona Erbs, Inga Christensen i: De 12 malerinder, Kvindemus. i Danmark, 1988, 24; K. Heltoft: Lauritz Hartz, 1992, 52-55, 57, 61.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.