P. Ingemann Nielsen

Weilbach information

Genealogy

Ingemann Nielsen, Peter Christian, 1908-1995, maler. *20.10.1908 i Engelstrup, ?29.3.1995. Forældre: Malerm. Jens Ludvig N. og Anna Marit Petersen. ~1° 28.7.1931 i Dalby med Helga Marie Jensen, *6.8.1905 i Høsten, Haslev Sogn, datter af lærer Jens Peter J. og Maren Kathrine Krog. Ægteskabet opl. ~2° 23.6.1948 i Kbh. med lærer Ellen Løbner Andersen, *1.2.1924 smst., datter af organist Alfred Edvard A. og Karen Margrete Hansine Hansen.

Biography

P. Ingemann Nielsen kendes hovedsageligt for sine landskabsbilleder. Disse blev i 1930rne og 1940rne malet med brede, pastose penselstrøg og med mørke og brudte farver. Han foretrak på dette tidspunkt det dybe panorama, som optager det meste af lærredet, mens himlen reduceres til en smal stribe i horisonten. Senere ses en større koncentration omkring forgrundsmotiverne, mens landskabet i baggrunden stadig ofte har bevaret sin vidtstrakthed. Penselføringen blev med tiden tyndere og mere stregagtig og bidrog til at fremhæve motivets struktur og linier. Disse virkemidler, der tangerer det grafiske, ledsages af en behersket, men alligevel modsætningsfyldt kolorit. Karakteristisk for både de tidlige og sene landskaber er den stemningsmættede naturgengivelse, som især kommer til udtryk i vinter-, regn- og gråvejrsbillederne. Mange af sine motiver har I.N. hentet i Odsherred, hvor han boede i de yngre år, især egnen omkring Rørvig, Høve og Vejrhøj har han malet. Men også landskaber fra Bornholm, Stevns Klint, Norge, Frankrig og Holland findes i I.N.s produktion, og i særlig grad har naturen på Grønland inspireret ham. Der opholdt han sig i en længere periode 1958-60, og det var især det storslåede og strenge, han hæftede sig ved, og som gav hans billeder en større monumentalitet og alvor. I slutningen af 1960erne rejste I.N. desuden til Syditalien, og hans farver blev for en tid mere lysfyldte og kraftige. Ved siden af landskabsmotiverne har han malet portrætter, opstillinger, mariner, blomsterbilleder og interiører, som ligeledes er holdt i en mild og mørkstemt kolorit.

Education

I malerlære 1924-27; Tekn. Sk., Asnæs 1923-26; forb. til Kunstakad. hos Viggo Brandt; Kunstakad. Kbh., malersk. et semester (Kræsten Iversen) fra dec. 1931.

Travels

Belgien, Tyskland 1937; Norge 1946-48; Frankrig 1949; Tyskland 1956; Grønland 1958-60; Syditalien slutn. af 1960erne.

Occupations

Censor for Charl. Forår 1972, 1976- 77.

Scholarships

Lysebu 1956; Otto Bache 1969; en del mindre legater.

Exhibitions

KE 1939; Charl. Forår 1940-41, 1943-50, 1954-63, 1965, 1967- 68, 1971-75, 1978-79, 1984; Charl. Eft. 1943; Unge Talenter, Kbh. 1944; Kulingen 1944-45; Vinterudst. 1947, 1968-69; Cromisterne 1952, 1963; Linealen 1965; 3+1, Gal. Gl. Strand, Kbh. 1973; Nytårsudst. 73, Holte Rådhus 1973; Septemberudst., Søllerød Rådhus 1983. Separatudstillinger: Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1933; Kunsthallen, Kbh. 1939, 1943, 1949, 1951; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1953, 1958; Charl.borg Kbh. 1962, 1966, 1977, 1980; Gal. 9, Kbh. 1970; Landskabsbilleder, Athenæum, Kbh. 1976; Lolland-Falsters Kunstmus. 1979 (retrosp.); Gal. Gl. Strand, Kbh. 1980 (s.m. Torsten Ingemann Nielsen).

Artworks

Mørkt vejr, Høve (udst. 1933); Landskab, Vejrhøj (1934); Landskab, Odsherred. (1934); Isefjordslandskab, vinter (1937-39); Kyst ved Oostende (udst. 1939); Havnebillede, Holbæk (udst. 1940); Trægruppe, Fruerlunden (1943); Vejrhøjlandskab (udst. 1945); Ved havet, Nordbornholm (udst. 1946); Oslo Fjord, Ekebjerg Fjeldet (udst. 1947); Holbæk Fjord (udst. 1948); Vintermorgen, Høve (udst. 1950); Portræt af min far (1953); Kongens Nytorv i sne (1954); Østersømarine, Gudhjem (udst. 1955); Selvportræt (1956); Kålroer (1957); Forår ved fabrik, Husum (udst. 1958); Kystfjelde i regn, Grønland (udst. 1959); Opstilling med brød (o. 1960); Opstilling med kød (1962); Vinter, Sjællands Odde (udst. 1963); Kornmark, Lolland (1966); Tordenregn, Vejrhøj (udst. 1967); Efterårsregn, Vestgrønland (udst. 1968); Solbelyste huse, Italien I (1969); Arkitekturmotiv, Italien (1970); Sorte klipper ved lavvande (udst. 1971); Lys sommernat, Stevns Klint (udst. 1972); Grønlandshavet (udst. 1973); Huse mod blå himmel (1974); Huse ved San Cataldo (1975, Storstrøms Kunstmus.); Tordenbyge over landsby, Odsherred (udst. 1976); Vinterbillede, Nexeløbugten (udst. 1977); Vinter, Sejerøbugten (udst. 1978); Vejrhøjbillede, efterår (udst. 1980); Kystfjeld, Vestgrønland (udst. 1984).

Literature

Nat.tid. 24.4.1943 (J. Zibrandtsen); Soc.dem. 31.12.49; Pol. 2.1.1951; 20.11.1969; Berl. Tid. 3.6.1970.

Author: Monika Blatschek (Mo.Bl.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.