Gustav Ingerslev-Jensen

Weilbach information

Genealogy

Ingerslev-Jensen, Niels Carl Gustav Oxholm, 1900-1980, maler. *26.5.1900 i Kbh., ?9.4.1980. Forældre: Isoleringsm. Otto I.-J. og Ebba Oxholm. ~1° 10.2.1928 i Kbh. med Maja Lizzi Petersen, *9.1.1907 på Fr.berg, ?14.7.1984. ~2° 30.3.1940 i Bramsnæsvig med Molly Magda Kirstine Lerdrup Høyer, *15.1.1918 i Horsens, ?14.9.1984, datter af fisker Niels Christian Sørensen og Thyra Kirstine Lerdrup Høyer, f. Hansen.

Biography

Gustav Ingerslev-Jensen sagde selv, at Poul S. Christiansen, som om sommeren malede på Dyrnæs i nærheden af I.s bopæl, havde haft stor betydning for ham som maler. I landskabsbillederne får I.-J. lyset til at fylde billedet i en bred og rolig strøm, og også opstillingerne er prægede af hans vedholdende arbejde med formen og med farvens stoflige fylde. I.-J. udstillede også tegninger, hvoraf en del i dag findes på Kobberstiksamlingen i København. Tegningernes motivkreds består fortrinsvis af landskabsstudier og menneskeskildringer, heraf en række selvportrætter og en del modelstudier. Navnlig de seneste nøgenstudier fra 1960erne udtrykker en interesse for psykologiske og erotiske aspekter i menneskefremstillingen. I.-J. levede de sidste mange år tilbagetrukket i hjemmet i Bramsnæsvig.

Education

Tegneundervisn. hos Viggo Brandt; Kunstakad. Kbh. (Aksel Jørgensen og Ejnar Nielsen) okt. 1920-april 1924, 1930.

Travels

Berlin, Bruxelles, Paris 1930; Tyskland, Italien 1936.

Occupations

Scholarships

Raben-Levetzau 1929, 1932; Carl Jul. Petersen 1936.

Exhibitions

Charl. Forår. 1927, 1929-32; KE 1929-30; 10 Malere udst. 1933-35; Aksel Jørgensens Elever, Charl.borg 1946; Menneskeopfattelser, Vejle Kunstmus. 1977. Separatudstilling: Kunsthallen, Kbh., 1931 (s.m. Torben Jensen).

Artworks

Selvportræt (1930); Eng ved fjorden (1931); Opstilling med gardin (1932); Opstilling med muslingeskal (1938-45); Elskovsscene (tegn., 1966, Kobberstiksaml.); Gammel kvinde på manderov (tegn., 1968, smst.); samt 54 skitser og tegn. smst.

Literature

B.T. 15.8.1931 (O.V. Borch); Dag. Nyh. 18.8.1931 (Th. Faaborg); Berl. Tid. 25.5.1975.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.