Nicolas-Henri Jardin

Literature

Aug. Hennings: Essai historique sur les arts et sur leurs progrès en Dannemarc, 1778, 68-72; Fr. Schiøtt i: Fra Arkiv og Museum, I, 1899-1902, 30-42, 579f; Chr. Axel Jensen i: Arch. 1905-06, 173-78; A. Montaiglon og J. Guiffrey (udg.): Correspondance des Directeurs de l'Académie de France à Rome IX- XV, Paris 1899-1906; P. Lespinasse i: La Revue de l'Art Ancien et Moderne XXVIII, 1910, 111-22, 227-38; Vilh. Wanscher i: Arch. 1910-11, 469-79; Aage Friis (udg.): Bernstorffske Papirer I-III, 1904-13; Fr. Schiøtt i: Arch. 1913-14, 313-20; Mario Krohn: Frankrigs og Danm. kunstneriske Forb., I-II, 1922; Fr. Weilbach i: Ark. 1920, 285-96; Chr. Elling i: Kunstbladet 1927, 217-24; samme i: Ark. 1928, 1-10; H. Lemonnier (udg.): Procès-Verbaux de l'Académie de royale d'Architecture I- X, Paris 1911-29; Chr. Elling: Documents inédits concernant les projets de A.-J. Gabriel et N.-H. Jardin pour l'église Frédéric à Copenhague, 1931; samme: Holmens Bygn.hist., 1932; Mme. Louis Hermite: La vie d'un palais danois, 1933, 131-54; Chr. Elling i: Tilskueren 1939, I, 147-52; samme: Jardin i Rom, 1943 (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning CXCIII); samme: Amalienborg-Interiører, 1945, 55-64; Louis Hautecoeur: Histoire de l'Arch. classique en France, IV, Paris 1952; Peter Hirschfeld: Herrenhäusser und Schlösser in Schlesw.-Holst., Kiel 1953; Hakon Lund i: Danm. Bygn.kunst, 1963; samme: Da. haver i det 17. og 18. årh., 1963; Jan Steenberg: Fredensborg Slot, 1969; Tove Clemmensen: Møbler af N.-H. Jardin, C.F. Harsdorff og J.C. Lillie, 1973; Sv. Eriksen: Early Neo-classicism in France, London 1974; Hakon Lund i: Chr.borg Slot, 1975; G. Brunel og A. Chastell (red.): Piranèse et les franais 1740-1790, Rom 1976; Hakon Lund: De kgl. lysthaver, 1977; Allan Braham: The Arch. of the French Enlightenment, London 1980; Jean-Marie Pèrouse de Montclos: Les Prix de Rome, Paris 1984; Claus M. Smidt i: Architectura 1984, 73-100; Karin Kryger: Allegori og borgerdyd, 1985; Danm. K., Kbh., 5, 1983-87; Hanne Raabyemagle i: Marienlyst Slot, 1988, 93-185; samme i: Forblommet Antik (festskr. til Hakon Lund), 1988, 105-34; Ulla Kjær i: Architectura 14, 1992, 80-104; Marmork., visioner og virkelighed, 1994. Ministère de la Culture (Archives de France, Paris); Kunstakad. arkiv (Rigsarkivet); A.G. Moltkes arkiv (smst.); breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Ulla Kjær (U.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.