Nicolas-Henri Jardin

Artworks

Kond. på bl.a. et landhus i nærheden af Dammartin, muligvis Château de Dammartin-en-Goële, Seine-et-Marne (senest 1754); 4 projekter til Frederikskirken, Kbh. (1755-56, k. påbeg. af N. Eigtved 1749); opf. af samme (1756-70); tegn. til model af samme (1756, arb. udf. af bl.a. C.F. Lehman 1758- 60, forsv.); interiørarb. i A.G. Moltkes, nu Chr. VIIs Palæ, Amalienborg (modernisering af riddersal (1756-59); indretn. af spisesal, smst. (1757); ombygn. og indretn. af Lundehave, nu Marienlyst, ved Helsingør (1758-62, det indre først færdigt 1764); haveanlæg med bl.a. treillagelysthus (nu nedr., smst.); landstedet Bernstorff (1759-65); have smst. (færdig 1768, s.m. Joachim Wasserschlebe); omlægn.arb. i Fredensborg Slotshave (1759-66, s.m. Johannes Wiedevelt, bl.a. anlæggelse af kæmpealleen og af marmorhaven) opf. af treillagelysthus, smst. (nedr.); ombygn. af eremitagepavillonerne (1765-66); volière i hjørnet af haven bag A.G. Moltkes Palæ på Amalienborg (formentl. 1761); ombygn. og nyindretn. af A.G. Moltkes lejlighed i marskalhuset, Fredensborg (1761-62 og 1763-64); interiørarb. på Chr.borg (1761-67); især indretn. af riddersalen (1765-66, nedbrændt 1794); af hofteatret (1766- 67, ombyg. 1842, nu Teatermus.); inteniør.arb. på Bregentved for A.G. Moltke (1762- 64); omlægningsarb. bl.a. en kaskade i haven, smst.; ombygn. af Moltkes fynske herresæde Glorup (1763-65, arb. ledet af C.J. Zuber); omlægningsarb. i haven, smst.; modernisering af Otto Thotts Palæ, Kgs. Nytorv 4 (o. 1763); søsætningspav. ved spantehuset på Nyholm (1763-64, nedr. 1875); Sølvgades Kaserne (1763-71, arb. ledet af C.C. Pflueg); Det gule Palæ, Amalieg. 18, for H.F. Bargum (1764-67); Fr. Vs castrum doloris (1766); støtte til minde om C.G. Stolberg, Hørsholm (1766, fornyet 1895); Almindelig Hospital (1766-69, arb. ledet af J.C. Conradi, nedr. 1895); transportabelt teater til Chr. VII (1767, nu forsv.); omlægn. af haven ved Bernstorffs herresæde Wotersen i Lauenburg (1771); hospital i Lagny (1776-86, nedr.); projekt til modernisering af rådhuset i Cambrai (1786-91, s.m. J.-D. Antoine); landsted med have ved Ivry, Val-de-Marne, for Mme. Vielland (før 1792); desuden en række møbler, især spejle med topdekorationer, skænke, konsoller og stole med løse, ovale rygfyldninger. Tilskrivninger: H.-A.-M. de Verrayons hus, Lille Strandstræde 6 (1769); herresædet Heiligenstätten, Holstein (efter 1769, fuldstændig ombyg. 1851-53). Projekter: Ombygn. af Fredensborg Slot, partier af haven og volière smst. (mellem 1759 og 1766); nyanlæg af Frederiks Kirkeplads og af Skt. Annæ Plads (o. 1769); ombygn. af herresædet Løvenborg (1771). Tegninger: Triumfbue med tre porte (Saml. af Ark. tegn., Kunstakad. Bibl.); detalje af rådhuset i Lyon (smst.); skitse af fem hovedværker (smst); forlæg til flere stik af egne arb. (udf. af bl.a. G.E. Rosenberg). Grafiske arbejder: Chapelle sépulchrale (1747); Projet d'un Pont triomphal (1748); i Rom desuden bidragyder til kobberstikværker med udførte festdekorationer, bl.a. Narrazione delle Solenni Reali Feste fatte in Napoli da Sua Maestà il Re delle Due Sicilie.., Napoli 1749. Skriftlige arbejder: Plans, coupes et élévations de l'Eglise royale de Frédéric V., monument de la piété de ce monarque, dédié au Roy, 1765; Description du sujet des quatre estampes suivantes, représentant des Projets en perspective du même Auteur dont les deux premiers ont eu leur exécution à Copenhague, & les deux autres ont été faits pour études en 1747 et 1748 ..., 1769; Explication du Catafalque et de la décoration funéraire ... à l'occasion du décès du Roi Frederic V., 1766; Explication de la Décoration exécutée dans la grande Sale du Château Royal de Christiansbourg, faite à demeure et terminée pour le Mariage du Roi Chretien VII. avec la Reine Caroline Mathilde ..., 1766.

Author: Ulla Kjær (U.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.