Alfred Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Alfred Serenius, 1859-1935, marinemaler. *16.11.1859 i Randers, ?29.6.1935 i Hamburg, begr. smst. Forældre: Træhdl. Søren J. og Ane Margrethe Waltersdorph. ~med Ane Christine Hansen, *11.3.1853 i Vesterby, Fejø, ?27.11.1941 i Hamburg, datter af husmand Hans Johnsen H. og Karen Rasmussen.

Biography

Alfred Jensen arbejdede udelukkende i olie med maritime motiver mest fra Hamburg-området, men også fra Esbjerg, Norge og Øresund. Han var meget produktiv, men efterspørgslen var moderat.

Education

Stak til søs som 15-årig; underv. i Hamburg af maleren H. Leitner 1884-85; gik påny til søs; opt. på Kunstakad. i Kassel 1897.

Travels

Occupations

Underv. med titel af prof. på Hamburgs Kunstgewerbeschule fra o. 1900.

Scholarships

Æresdipl., Kiel 1896; guldmed., Lyon 1901.

Exhibitions

Artworks

Bark Noordzeekanaal (o. 1881, Marstal Mus.); Brig J.H. Middelheus (1889, Handels- og Søfartsmus.); 5-mastet bark Potosi (1896, Svendborg Mus.); altertavle, lysende kors over skib i storm (1929, Den da. Sømandsk. i Hamburg).

Literature

Die Kunstwelt 1.5.1902; Pol. 16.11.1929; Tage Sørensen: Esbjerg før 1925, 1983, 107; samme: Esbjerg før 1940, 1986, 146f; Hanne Poulsen: Da. skibsportrætmalere, 1985, 114f.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.