Ferdinand Vilhelm Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Ferdinand Vilhelm, 1837-1890, arkitekt. *27.3.1837 i Kbh., ?15.4.1890 smst., begr. på Fr.berg (Solbjerg). Forældre: Viktualiehdl. Anders J. og Karen Kirstine Hansen. ~19.4.1861 i Kbh. med Alvilda Charlotte Frohbøse, *7.12.1833 smst., ?14.3.1913 smst., datter af underofficer Johan Heinrich F. og Juliane Marie Terkildsen.

Biography

Ferdinand Vilhelm Jensen er en typisk repræsentant for stukperioden og den kreds af arkitekter, der samles under betegnelsen Europæerne. Fælles for disse var en international, akademisk holdning til arkitekturen, hvis egentlige formål var at skabe stemning, under anvendelse af udpræget teatralske midler. Fælles var også en betydelig stilhistorisk viden og begejstringen for italiensk og fransk renæssance. J.s kendteste arbejder er nuværende Brønnums ejendom, Tordenskjoldsgade 1, det første beboelseshus i Gammelholmkvarteret, og ejendommen Bredgade 63-65, hvis facader begge repræsenterer noget af det ypperste fra perioden. Bebyggelsen omkring Søtorvet med tårne, tinder og stukfacader i fransk renæssancestil skylder uden tvivl Ferd. Meldahl meget i hovedtrækkene, men realiseringen og detaljerne er klart Vilh. Petersens og J.s værk. Herudover havde han en større, mere anonym produktion af udlejningsejendomme i de københavnske brokvarterer, især på Vesterbro.

Education

Kunstakad. Kbh., jan. 1854-jan. 1860, lille sølvmed. 1859, st. sølvmed. 1860, lille guldmed. 1862-63 (et landslot).

Travels

Bosat i Hamburg 1877-82.

Occupations

Lærer ved Tekn. Inst. i beg. af 1860erne; drev egen tegnesk. i samme periode; bygn.insp. på Fr.berg 1869-74.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1860, 1863; Raadhusudst., Kbh. 1901

Artworks

København: Skt. Pauls K., Rigensg. (1864-65, senere Skt. Markus, nu Jerusalems K., udbrændt 1914, genopf. af Jens Christian Kofoed, der ombyg. interiøret og forhøjede. tårnet); Tordenskjoldsg. 1 (1865-66); Kingosg. 2/Vesterbrog. 106B (1884-86); Bredg. 63-65 (1886-87); Abel Cathrinesg. 5-11 (1887- 88); Eriksg. 7-9, 11-13, 15, Eskildsg. 33-35, 37, Halmtorvet 44 (1888-90); desuden: Hansasalen i Hamburg, flere privathuse. (S.m. Vilh. Petersen (1873-76)): Søtorvet 1-3, 2-4; Fr.borgg. 43, 54; Gothersg. 175, 160; Nørre Søg. 5-7; Vendersg. 33, 28.

Literature

K. Millech og K. Fisker: Da. ark.strømn. 1850-1950, 1951, 174, 178, 180, 187; De da. Kirker 1966, 212f; Erik Kyst: Jerusalemsk., 1977; Hist. Medd. om Kbh. 1982, 119, 154f (Søtorvet); Hans Helge Madsen: Meldahls rædselsprogram, 1983, 79, 267-71 (Søtorvet); Vesterbro. En forstadsbebyg. i Kbh., 1986, bd.1, 186f (Kingosg./Vesterbrog.), bd. 2, 27 (Abel Cathrinesg.), 135 (Eriksg./Eskildsg./Halmtorvet); Kbh. før, nu og aldrig 5, 1988, 465f.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.