Hans Holst

Weilbach information

Genealogy

Holst, Hans, -1619-1642-, billedskærer. Forældre: Snedker i Køge "gamle" Hans H. og NN.

Biography

Hans Holst er opført side om side med broderen Jochum H. i Køges kæmnerregnskab 1619-23. H. har utvivlsomt også udført nogle af stolestaderne i Skt. Nicolai Kirke, Køge, som hans bror Jochum og snedkeren Rasmus Henningsen havde i entreprise, f.eks. er der overensstemmelse mellem et løvehovede på 5. vestlige stade i nordlige sideskib og løvehoveder på prædikestolen i Sæby Kirke. H. var samtidig virksom i København, hvor han nævnes som tilflyttet 1622 og fik flere opgaver i kirker under Universitetet, Vor Frue Kirke foruden kirkerne i Sæby og Ganløse. De signerede prædikestole i Køge og Sæby viser H. som en af periodens fineste billedskærere. Prædikestolenes relieffer er udført efter samtidige stik af familien de Passe. Sammenlignet med andre billedskærere var H. mester i at omdanne stikkenes komposition til et personligt kunstnerisk udtryk. Dele af ornamentikken hører til den tidlige danske bruskbarok, mens de bærende led med det klart opbyggede rammeværk stadig er i senmanieristisk stil. Rig brug af fladsnitornamenter kombineret med intarsia er ligeledes kendetegnende for H.s stil. Ud over prædikestolen i Haraldsted Kirke forekommer de tilskrivninger, der er foreslået i den trykte litteratur, ikke særligt overbevisende. Ejby prædikestol er snarere skåret af broderen Jochum, mens prædikestolen i Selsø Kirke lige så godt kan være udført af en anden københavnsk billedskærer, hvis hånd går igen i et vråskab i Nationalmuseet.

Education

Formentlig hos sin far.

Travels

Occupations

Snedker i Kbh., nævnt i Kbh. Snedkerlaugs straffebog indtil 9.5.1642.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

2 tavler, dvs. malerier til Køge Rådhus (betalt 19.5.1621, forsv.) prædikestol, Køge K. (stafferet 1624); Ganløse K. (1624); samme, Sæby K. ved Tissø (1624); altertavle i Vor Frue K., Kbh. (kontrakt dec. 1624, brændt 1728); korgitter og paneler i Smørum K. (kontrakt 1637, ikke bev.). Tilskrivninger: Prædikestolene i Haraldsted K. (ca. 1625); Ejby K.(1625); Selsø K. (1637); figurer på korgitter og skranke mod Djäknekoret i Brahek., Vissingö, Jönköpings Län, Sverige.

Literature

R. Berg: Snedkerlavet, 1904; Chr. Axel Jensen i: Fra Arkiv og Mus. III, 1905-08, 362; samme i: Fra det gamle Køge, ved Hugo Matthiessen m.fl., 1928, 84-88; Danm. K., Sorø Amt I, 1936; Kbh. Amt I-IV, 1944-51; Kbh. I, 1945-58; Fr.borg Amt IV, 1975-79. Kbh. snedkerlavs straffebog 1630-48 (Stadsarkivet, Kbh.).

Author: Eva de la Fuente Pedersen (E.F.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.