Niels Holsøe

Weilbach information

Genealogy

Holsøe, Niels, 1865-1928, maler. *21.12.1865 i Kbh., ?5.12.1928 i Charll., begr. i Lyngby. Forældre: Ark. Niels Peter Christian H. og Emilie Charlotte Klentz. ~1.6.1900 i Kbh. med Vilhelmine Margrethe Krag, *26.11.1870 smst., ?10.2.1948 i Gent., datter af kateket, senere sognepræst Christian Peter Seidelin K. og Jenny Sophie Petersen.

Biography

Niels Holsøe malede, ud over portrætter og landskabsbilleder, ligesom broderen, Carl Holsøe, interiører. H. dyrkede maleriet ved siden af sit arbejde som embedsmand, og karakteristisk var det hjemmets stuer med aftenlampens lys- og skyggevirkninger, der inspirerede ham. Billederne virker stilfærdige og er præget af respekt for både motiv og arbejdsproces.

Education

Stud. 1883; elev hos Hans Tegner kortvarigt; Kunstakad. Kbh., jan. kvartal 1884; derpå Kunstnernes Studiesk. til 1891; stud. statsvidenskab, embedseks. 1894.

Travels

Italien 1905; senere Tyskland, Holland og Frankrig.

Occupations

Ass. i Overformynderiet 1894; kontorchef smst. 1920.

Scholarships

Akad. 1905; Akad. Aarsmed. 1 1922.

Exhibitions

Charl. Forår 1892, 1898, 1901-12, 1914, 1917, 1919, 1922-23, 1926-28; KE 1909-11, 1913; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Foren. for Nat. Kunst 1926, 1929 (retrosp.).

Artworks

Birkekrat i middagssol (udst. 1892); Loggia dei Lanzi (udst. 1894); Kronborg (udst. 1901); Efterårsaften på landet (udst. 1903); Interiør (udst. 1904); Vinduet. Interiør (1906, Nat.mus., Sth.); Interiør (1917, smst.); Den gamle dragkiste (udst. 1914); Interiør med sofa (1919); Interiør med syende dame (1917); Interiør (1922, Årsmed.); portrætter af Th. Linde og M.N.F. Trolle.

Literature

Tilskueren 1917, 311-28; O. Haase i: Da. Kunst 32, 1920; Berl. Tid. 5.12.1928 (nekr.); 23.1.1929; Rik. Magnussen i: Samleren. 1929, 27-29, Ernst Mentze: Johannes Larsen, 1955, 39; H. Honnens de Lichtenberg: Zahrtmanns Sk., 1979.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.