Jens Jensen Egeberg

Weilbach information

Genealogy

Jensen Egeberg, Jens Jørgen, 1848-1922, maler. *26.4.1848 i Spettrup, ?20.9.1922 i Hørsholm, urne i Kbh. (Bispebjerg). Forældre: Gårdejer Jens Pedersen og Ane Jørgensdatter Egeberg. ~15.5.1891 i Kbh. med Rigmor Marie Kiær, *13.5.1866 smst., ?4.8.1930 smst., datter af fhv. herredsfoged, kancelliråd, senere borgm., landstingsmd. Christian Albert K. og Mathilde Ingeborg Bagger.

Biography

Jens Jensen Egeberg har især beskæftiget sig med det naturalistiske portrætmaleri, heraf en del i pastel. Desuden har han malet genrebilleder og skildringer af danske landskaber, bl.a. fra Vejleegnen og Farum Sø. I altermaleriet til Bredballe Kirke forener han de tre genrer, idet han placerer Kristus og barnet i et landskab fra Vejle Fjord, således som det kan ses lige uden for kirken.

Education

Uldum Højsk. ved Vejle 1865; Blaagaards Sem., Kbh.; Tekn. Sk., Kbh. 1874 (flidspr.); Kunstakad. Kbh. marts 1874-afg. 1880.

Travels

Paris 1892; Sth. o. 1898.

Occupations

Lærer ved Tekn. Sk., Kbh. fra 1874; overlærer og insp. smst. 1890-1919.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1881-93, 1896-1901; auktion 12.2.1918.

Artworks

Portræt at Th. Andersen (1881); En landsbymekanikus (1882); I et bondekøkken (1883); I ferietiden (1883); Gamle folk (1885); En bondedreng øver sig i at slå græs (1887); Landskab. Majdag med skarp blæst (1889); Sti igennem en granskov (1890); Uroligt vejr (1890); Forår (1890); Vinterdag ved en Overrislingsbæk (1890); Kristus og barnet (1906, Bredballe K. i Vejle).

Literature

E.F.S. Lund: Da. malede Portræter, I, 1885, 116; Berl. Tid. 21.9.1922; Vejle Amts Folkeblad 10.12.1982.

Author: Nina Damsgaard (N.D.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.