Olaus Judichær

Weilbach information

Genealogy

Judichær, Olaus, 1661-1729, søofficer. *20.3.1661 på Gotland, ?29.9.1729 i Næstved, begr. i Kbh. (Holmens). Forældre: Præsten Niels Olufsen J. og Anna Nielsdatter Gardea. ~16.9.1696 i Kbh. med Else Veronica Scavenia Foss, *10.6.1672, ?18.11.1745 i Kbh., datter af prof. Peder F. og Kirsten From.

Biography

Olaus Judichær anlagde midt i den store nordiske krig de interimistiske søbatterier Prøvestenen og Trekroner. Batterierne, som bestod af sænkede, ubrugelige skibe fyldt med sand og sten, overbygget til blokhuse og bestykket, gik hurtigt i forfald. Efter krigen udarbejdede J. flere radikale planer for en samling af hele orlogsværftet på Nyholm og en udvidelse af flådehavnen Hukken ud for Toldboden. I det sidste af projekterne opgav J. planerne om en fuldstændig overflytning. Nyholm skulle udvides tilstrækkeligt til, at den fik selvstændighed som flådestation og skibsværft, mens søetatens værksteder, arbejdspladser, administrationsbygninger og embedsboliger skulle forblive på Bremerholm. Projektet som har en lidt skematisk karakter, var i lineær udstrækning blevet det største barokkvarter i København. Det havde fået virkningsfulde prospekter til begge sider ud for Nyhavn, hvis linieføring indgik i anlæggets aksesystem. Imidlertid kom ingen af projekterne til udførelse. De to ældst bevarede huse på Nyholm, østre og vestre takkelagehus, skyldes J. Det er enkle og nøgterne bindingsværksbygninger med teglhængt tag og helvalm.

Education

Den filosofiske eksamen, Kbh. Univ.

Travels

Occupations

Viceekvipagem. på Holmen 1690; chef smst. 1710-27; admiral 1718.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Prøvestenen, Kbh. Havn (1713, proj. bev. Rigsarkivet); Trekroner, smst. (som forannævnte); proj. til udv. af Holmen (o. 1721, proj. bev. Rigsarkivet); to takkelagehuse på Nyholm, Holmen (1727-29, proj. 1726, vestre længe ændr. 1858 og 1863, østre længe tilbyg. 1801).

Literature

Chr. Elling: Holmens Bygn.hist., 1932, 32-48; Hans Edvard Nørregård-Nielsen i: Magtens bolig (Danm. Ark.), 1980; Bygn. og anlæg i Kbh. havn, 1988, 23, 135f, 139, 144, 146.

Author: Ebbe Hædersdal (E.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.