Jeppe Juel Jensen

Weilbach information

Genealogy

Juel Jensen, Jeppe, *1930, maler og grafiker. *10.9.1930 i Hellevad Sogn, Vendsyssel. Navneskift fra Juel Jensen til Jeppe Juel Jensen okt. 1958. Forældre: Husejer, uldhdl. Lars Severin J. og Marie Magdalene Olesen. ~10.9.1955 i Helsingør med lærer Karin Aaholm Hansen, *25.3.1932 i Holbæk, datter af malerm. Poul Adolf H. og Oline Nielsen.

Biography

Jeppe Juel Jensens kunst fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem maleri, grafik og akvarel. I de tidlige år tog han ofte udgangspunkt i indtryk fra den ydre verden. Især var naturen en vigtig inspirationskilde, hvilket satte tydelige spor i en del landskabsraderinger. Men med årene er det i stadig højere grad blevet den indre virkelighed og de eksistensielle vilkår, der optager ham. Ikke mindst i sin grafik stræber han efter at skabe et levende og stærkt udtryk for det modsætningsfyldte og forvirrende, der kan møde en, når man bevidst opgiver at søge efter en sammenhæng og lader den irrationelle side af virkeligheden få overtaget. På nogle billeder svæver udtryksløse ansigter frem mod os gennem pletter og streger, delvist opløste. Figurer anes som silhuetter på baggrund af et splintret lys, i en form, der står midtvejs mellem det genkendelige og det abstrakte. Andre gange forestiller billederne tilsyneladende ikke noget, og man vil aldrig blive sikker på, om de ansigter, man opdager i dem, udelukkende er skabt af ens egen fantasi. J.J. benytter sig ofte af den ekspressive værdi, der ligger i det antydede og uafsluttede. Her har især arbejdet med forskellige grafiske teknikker haft stor betydning, idet han mange gange lader den endelige form udvikle sig af de muligheder, der tilfældigt opstår undervejs. Denne eksperimenterende arbejdsgang er en vigtig del af den skabende proces. Foruden litografi, radering, koldnål og træsnit har han eksperimenteret med forskellige former for blandingsteknikker. Hans vigtigste temaer kredser om tilværelsens modsætninger: Manden og kvinden, gruppen og det ensomme individ, styrken og svagheden. Og som for at antyde, at hans billedverden overvejende bevæger sig inden for en subjektiv sfære, dukker hans eget ansigt ofte op. Ud over ansigter og figurer har han dog også ofte ting som sine motiver.

Education

Elev af Gunnar Hossy 1956-57; Kunstakad. Kbh., malersk. (Søren Hjorth Nielsen) 1957-63, grafisk sk. (Holger J. Jensen) 1959- 63.

Travels

Italien 1961, 1984; Norge, Sverige, Finland 1966; Frankrig 1975; England 1976; Grækenland 1980; Færøerne 1992.

Occupations

Censor ved Vestsjæll. cens. Kunstudst., Den Alternative 1985.

Scholarships

Bielke 1961; Koefoed 1964; J.R. Lund 1964; J.P. Lund 1965; Villiam H. Michaelsen 1966; Lysebu Stip. 1966; Akad. 1967; Stat. Kunstfond 1967, 1976; Suhr 1984; Irgens Bergh 1988; Årets grafiker i Vestsjæll. Amt 1990.

Exhibitions

KE 1956-63, 1965; KP 1957-62, 1966; Charl. Eft. 1964-66, 1968-69, 1971; Charl. Forår 1966-67; Da. kunstneres selvportrætter, Brøndby Rådhus 1977; Pol 66 1978-90; Da. Grafikere 1980, 1987, 1989; Holbæk Kunstudst. 1980; Blik på da. nutidskunst, Charl.borg 1981; Amnesty III, Nikolaj, Kbh. 1981; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983; Vrå-udst. 1988; Septemberudst., Sophienholm 1992; M 59 1993- 94. Separatudstillinger: Trefoldigheden, Kbh. 1960, 1962; Gal. Jensen, Kbh. 1963, 1965, 1967, 1970-71; Roldhøj, Rebild 1965; Berl. Tid., Kunstforen., Kbh. 1968; Kaalund Kloster, Kalundborg 1979; Holbæk Mus. 1981; Skovhuset, Værløse 1982; Gal. Klosterstr., Kbh. 1985; Bispegården, Kalundborg 1990; Gal. Orange, Helsingør 1989.

Artworks

Ulvetid (mal., 1982); Pigen ved pælen (mal., 1983); Leda (radering, 1987); desuden en del grafiske serier, hvor et tema varieres over en længere årrække: Mig selv og de andre (fra 1965); Bålene (fra 1966); Munch (fra 1967); Pigen og bilen (fra 1967); Strindberg (fra 1968); Rekviem (fra 1988); repr. i Kobberstiksaml. og Nordjyll. Kunstmus.

Literature

Hvedekorn, 2, 1962, 39, 53-57, 67; Guri Oluf Bang i: Kunst, 9, 1971, 207; Ole Seyffart Sørensen i: Grafik, 4, 1973, 12-14; Bent Irve (red.): Da. grafik gennem 25 år, 1985.

Author: Majken Meinhardt (M.Me.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.