Alf. Jørgensen

Weilbach information

Genealogy

Jørgensen, Hans Alfred Jørgen, 1878-1923, arkitekt. *14.10.1878 i Odense, ?29.4.1923 på Skt. Hans Hosp., begr. i Kbh. (Vestre). Forældre: Murerm. Jørgen Rasmus J. og Caroline Bolette Bonnesen. ~2.11.1912 i Odense med Anna Augusta Basse, *11.5.1885 i Kbh., datter af zylograf Herman Ludvig B. og Margrethe Thomasdatter.

Biography

Alf Jørgensens ældste værk, vandtårnet i Maribo fra 1907, et mangekantet tårn med en stor cylindrisk afslutning, er udført i jernbeton og altså en fornyelse i forhold til sædvane. Omkring tårnets fod findes en række skulpturer som f.eks. skrubtudser og fiskehoveder, der refererer til elementet vand. J. tegnede flere villaer, der alle blev fremhævet for deres høje håndværksmæssige kvalitet, og inspireret af arkitekten K.T. Seest, Tegnehjælpen og en lokal nystartet forskønnelsesforening tegnede J. en række små, charmerende borgerhuse i Søborg. J. huskes dog bedst for sine fornemme arkitekturhistoriske opmålinger, hvor opmålingen af Fransk Reformert Kirke i København nok er den mest kendte.

Education

Murersv. 1897; Tekn. Sk., Odense, afg. 1898; Kunstakad. Kbh., ark.sk., afg. 1909.

Travels

Studierejse til Tyskland under ledelse af F. Meldahl 1905; Tyskland, Tjekkoslovakiet, Østrig, Ungarn, Italien 1910.

Occupations

Medarb. hos Gotfred Tvede som kond. ved opf. af Gustafsk., Kbh. 1911; egen tegnestue 1912-23.

Scholarships

K.A. Larssen 1907-08; Akad. 1910; Gent. Sogneråds Pr. 1913- 14.

Exhibitions

Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbemus., Berlin 1910.

Artworks

Vandtårn i Maribo (1907, nedr. 1968); kaserne i Vordingborg (1912-13, s.m. Henning Hansen); Søborg K. (1913-14); villa, Skovv. 5, Gent. (1913, pr.); Baunegårdsv. 80, smst. (1914, pr.); Montebello ved Helsingør (1916-19); restaur. af Baron von Boltens Gård, Kbh. (1921); endv. flere enfam.huse, bl.a. i Søborg. Konkurrenceprojekt: Sarkofag til Chr. IX og Dronn. Louise (1909, 1.pr., s.m. J.J. Bregnø).

Literature

Arch. 1905-06, 148-51; 1909-10, 365-67 (vandtårn); 1913-14, 133-36, 191 (villaer); 1916-17, 46 (villa); 1923, 153 (nekr.); Th. Leth: Søborg K.s Hist., 1940, 32. Jørgen Sestoft, Arb. bygn. (Danm. Ark.), 1979.

Author: Erik Ejlers (E.E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.