Lorentz Jørgensen

Weilbach information

Genealogy

Jørgensen, Lorentz, -1644-1681-, snedker og billedskærer.

Biography

Lorentz Jørgensens værker bærer et så markant præg af Hans Gudewerdt d.y.s værksted i Eckernförde, at det antyder muligheden for en elevtid i Nordslesvig. Et egentligt samarbejde kan eventuelt have fundet sted i 1643 ved udformningen af kapelgitteret til Halsted Klosterkirke, der tidligere var tilskrevet Hans Gudewerdt d.y., men nu menes at være et selvstændigt værk af J. Fra dette tidspunkt blev J.s liv og virke vævet ind i hans største mæcen, lensmanden Christoffer Urnes liv. Efter Urnes udnævnelse 1642 til lensmand på Tranekær på Langeland leverede J. sit første dokumenterede arbejde til kirken. I 1645 fulgte J. med Urne til Sjælland, hvor han bosatte sig i Holbæk, fra 1653 med egen gård i Algade. Prædikestolen i Holmstrup Kirke blev den første af mange bestillinger med Holbæk-egnens landsbykirker som de største aftagere og kulminerende i arbejder til de store købstæder, Køge, Kalundborg og Helsingør. J. er en af de billedskærere, hvis stil er så klart personlig og dermed let genkendelig, at der sjældent hersker tvivl om, hvorvidt usignerede værker er fra hans værksted eller ej. De fortællende motiver gentages i et fast mønster med et statuarisk persongalleri, der forekommer stivnet. J.s evner kommer til deres egentlige udfoldelse i den ornamentale indramning af specielt de mange altertavler, hvis rocaillesmykkede storvinger peger frem mod den kommende rokoko.

Education

Formentlig hos Hans Gudewerdt d.y., Eckernförde.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Døbefont til Tranekær K. (1644); altertavle til samme (1644, nu i Stoense K.); prædikestol i Holmstrup K. (1647); altertavle i Skt. Nicolai K., Køge (1652): figurer til altertavle i Sorø K. (1656); altertavle i Asminderød K. (1658, brændt 1942); i Skt. Olai K., Helsingør (1662); i Gerlev K. (1667); prædikestol i S. Jernløse K. (1676); i N. Jernløse K. (1679); krucifiks i Butterup K. (1670). Tilskrivninger: Kapelgitter i Halsted Klosterk. (1643); altertavle og prædikestol i Egebjerg K. (1648); altertavle i Vig K. (1650); i Vor Frue K., Kalundborg (1650); i Bregninge K. (1654); i Hjembæk K. (1655); i Raklev K. (1668); i Skibinge K. (1669); i Tveje Merløse K. (ca. 1670); i Ubby K. (1677); prædikestol i Fuglsbølle K. (1644); i Hjembæk K. (1651); i Højby K. (1656); i St. Tåstrup K. (1657); i Butterup K. (1660); i Skt. Peders K., Næstved (1671); i Brønshøj K. (1678); endv. epitafierammer i Holbæk K., Skt. Nicolai K., Køge og Holmens K., Kbh. og krucifiks i Hjembæk K.

Literature

Chr. Axel Jensen: Snedkere og Billedsnidere, 1911, 102-08; Albert Thomsen: Holbæks Hist. I, 1942, 265; Danm. K., Kbh. Amt, 1945-51; Præstø Amt, 1933; Sorø Amt 1936-38; Maribo Amt, 1948-51; Povl Eller i: Da. kunsthist. II, 1973; Holger Behling: Hans Gudewerdt der Jüngere, Neumünster 1990, 306-08; Louise Lillie i: Synligt og usynligt, studier tilegnet Otto Norn, 1990.

Author: Hanne Jönsson (Ha.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.