Johan Jørgensen Kulbars

Biography

Johan Jørgensen Kulbars omtales i 1641 som boende Ved Mindet i Århus. Hans tilnavn kunne tyde på udenlandsk herkomst. Ifølge skifteforretningen efter hans død efterlod han sig en betydelig formue. Han kan sandsynligvis identificeres med den Johan Maler, der er omtalt i Sophie Brahes regnskabsbog i 1634 og 1636. J. har ikke signeret noget værk, men kan foruden de portrætter af Holger Rosenkrantz og hans familie, der omtales i regnskabsbogen, tilskrives en række portrætter af Rosenkrantz' svigerbørn og nærmeste familie. Dateringen af disse portrætter strækker sig over en periode fra 1634 til 1649. Malerierne fra dette sidste år umuliggør en identifikation af kunstneren som Johan Thim fra Sorø, der rejste udenlands i 1648. Alle de nævnte portrætter er udførte i nederlandsk, realistisk portrætstil med hovedvægten lagt på en detaljeret gengivelse af de portrætteredes fysiognomi, dragter og smykker. Opstillingen er ret ensartet. Størstedelen af portrætterne er i halvfigur med bord og draperi som rekvisitter. J. kan dog også tilskrives en række store helfigursportrætter. Malemåden er glat med skinnende overflade og med klare, men velafstemte farver.

Author: Merete og Jens Bergild (M.J.B.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.