Hack Kampmann

Literature

N.Ø. Kampmann: Slægten K.s stamtavle, 1884, 19; De da. Provinsarkivers Bygn., 1893; Pol. 5.11.1896; Ch. Ambt og Hack K.: Forslag til bebyg. for en del af Marselisborg grund, Kbh. 1898; Arch. 1898-99, 41-45; 1899-1900, 41-44, 78-80; 1900-01, 13-21, 78-80; 1901-02, 61-63; 1902-03, 379-84; 1912-13, 1-3; 1914-15, 336-40; 1918-19, 277-83; Ark. 1920, 173f, 185-201; 245-49; 1922, 17-24; 1923, 308-12; 1926, 4-21; Ark. M. 1926, 469-80; Ark. U. 1956, 273 (Hans Jørgen Kampmann, K.s 100 års dag); Ark. 1956, 353-60 (Kay Fisker, radioforedrag); 1973, 411-17 (Th. Havning); 1976, 184f (Nils-Ole Lund); Ill. Tid. 16.9.1900, 801f; 1905-06. 569-72; Hver 8. Dag 16.8.1902-03, 722 (interv.); Carl Jacobsen: Ny Carlsberg Glypt. tilblivelse, 1906; Peter Jensen i: Deutsche Bauzeitung, 1904, 1-7; Ill. Fam.-Journal, 11.5.1911; Georg Brøchner: Nord. Villaer og Hjem, 1912; K. Varming: Da. Ark. gennem 20 år, 1912; Berl. Tid. 29.6.1920; Aarhuus Stiftstid., 28.6.1920; Nat. Tid., 29.6.1920; Albert Bayer: Aarhus Teater, 1925; Aage Rafn i: Artes 1936, 157-216; Viggo Sten Møller i: Samme 1939, 197; Kay Fisker: Ark., prof. Hack K.s rejsebreve og skitser, 1946, 109; Knud Millech og Kay Fisker: Da. Ark.strømninger 1850-1950, 1951; Berl. Aften 31.8.1956 (Knud Millech); Harald Langberg: Danm. Bygn. Kultur I-II, 1955; Emanuel Sejr & C.F. Møller: Statsbibl. i Åarhus, 1963; Leila Hansen: Suppl. til slægten K.s stamtavle, 1977; Tobias Faber: Da. Ark., 1977; Holger Rasmussen i: Ark.- studier tilegnede H.H. Engqvist, 1979, 94-98; Danm. Ark. 1-6, 1979-1981; Lisbet Balslev Jørgensen i: Nord. Klassicisme, Helsingfors 1982; samme i: The Arch. Review, jan. 1983, 59-62; Marianne Wirenfeld Asmussen i: Hafnia No. 9, 1983, 89-112; Huse i Fr.havn, 1986, 199-201, 320; N.J. Israelsen: Århus Årbog 1986, 86-100; Lise Funder: Da. Teaterbyggeri 1870-1910, 1986, 75-95; Dorthea Zancker v. Meyer: Die Bauten von J.C. und Carl Jacobsen, Berlin 1982, 239; H.E. Langkilde: Nyklassicismen i Købstæderne omkr. 1920, (1986); Ark. tur 1989, 170-77; N.J. Israelsen og Niels Vium: Århus Teater, 1991; Ivan Kilpatrick: Hack K. i Århus, Ark. sk. i Århus 1993, 69. Privatarkiver, Hack K. (Rigsarkivet); Kgl. Bibl.: Haandskrifts afd.; Kunstakad. Bibl., Kbh., Tegningssamlingen; Tegn.saml., Ark.sk. i Aarhus; Levnedsberetn. i Ordenskapitlet.

Author: Niels Vium (N.V.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.