Hack Kampmann

Artworks

Villa Miramare, Vedbæk Strandv. 350 (1887); Springvand (udst. 1888); Centralsygehus, Bispensg., Hjørring (1888-90); Provinsarkiv for Nørrejyll., nuv. Landsarkiv, Viborg (1889-91); Stege Præstegård (1891-93); Tekn. Sk., Kongensg., Hjørring (1891); Carl Jacobsens Villa på Ny Carlsberg (1890); om- og tilbygn. første Glyptotek på Ny Carlsberg (ca. 1890-95); Sparekasse, Kongensg., Hjørring (1894); Århus Toldkammer, Havneg. (1895-97); Jagthus og ombygn. af hovedbygn., Kalø Gods (ca. 1897); Århus Teater (1897-1900); bebyg.plan for Marselisborg Jorder, Århus (1898, s. m. stadsing. Ch. Ambt); Statsbibl. nuv. Erhvervsarkiv, Bispetoften, Århus (1898-1902); udv. af Ny Carlsberg Glyptotek (1901-06, efter konk.); kontor- og lab.bygn. på Ny Carlsberg, Valby (1901); villa Kampen, Strandv. 104, Århus (1901-02); post- og telegrafbygn., Kannikeg., Århus (1903-05); herregården Rye Nørskov (1904- 06); Den jydske Handelshøjsk., nuv. Århus Købmandssk., Hans Brogesg. (1904-05); nybygn. og ombygn. Århus Katedralsk. (1905-06); Kreditforen., Skt. Mathiasg., Viborg (1905-06, s.m. Vald. Schmidt); Skagen Toldkammer (1907-1908); post- og telegrafbygn. Ålborg (1908-10); plan for Stationsbyen og Husmandshus, Landsudst. i Århus (1909); Hjørring Amtmandsbolig (1909-10); sommerbolig for gross. Chr. K., Lønstrup (1909, nedr.); toldkammer, Banegårdspl., Viborg (1910, nedr.); Hornslet Ting- og Arresthus, Tingv. 35 (1910); Horsens Toldkammer (1911-13); nyt tårn, Ry K. (1911-12); Chr. IXs og dronn. Louises sarkofager, Roskilde Domk. (1911-ca. 1919); bassin til Rudolph Tegners Danserindebrønd i Rosenborg Have (1913, nu i Helsingør); Løgstør Posthus (1913-18); Fr.havn Toldkammer (1913-15); landsted for gross. Chr. K., Kronhjortev., Århus (1916); politigård, Mouritsv. 30, Fr.berg (ca. 1915, efter konk.); Viborg Katedralsk. (1915-26, s.m. Chr. K. og Johs. Frederiksen); Statsprøveanst., Amagerboulev. 108, Kbh. (1916-19); Randers Statssk. (1918-26, s.m. Chr. K. og Johs. Frederiksen), Skørping Postbygn. (1918); Cordial Teater, Stortingsgatan 16, Oslo (1918); Skt. Pouls K., Hadsten (1918-19, s.m. H.J.K.); Politigården, Kbh. (1918-24, s.m. Aage Rafn, Chr. K., H.J.K., Holger Jacobsen og Anton Frederiksen); Brædstrup Posthus (1919-21); ombygn. af Aalborg Slot (1919-20); om- og tilbygn. Palstrup, Viborg Amt (1919); nyt tårn og våbenhus, Kongens Thisted K. (1920); Silkeborg Toldkammer, nuv. posthus, Drewsensv. (1920, s.m. Chr. K.); Ebeltoft Toldkammer og Amtsstue, nuv. Glasmus. (1921, s.m. Chr. K.). Restaureringer: Sneslev K. (1889-91); Helligåndshuset, Randers (1894); Thisted K. (1895); tilbygn. og restaur. af Nørresundby K. (1897-98); Skive gl. K. (1898); restaur. og tilbygn. Budolfi K., Ålborg (1899-1910); Aalborg Kloster, Adelg. (1904-07); Århus Domk. (1907- 20).

Author: Niels Vium (N.V.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.