Lauritz Hartz

Weilbach information

Genealogy

Hartz, Lauritz Berg, 1903-1987, maler, grafiker og tegner. *27.12.1903 på Fr.berg, ?22.9.1987 i Nyk. S. Forældre: Geolog, senere dir. Nicolai Eeg Kruuse H. og Anna Berg. Ugift.

Biography

Lauritz Hartz fik som 19-årig sin første kunstneriske vejledning af den tyske ekspressionist Fritz Urschbach, der vakte hans interesse for udtryksfuldt, lyrisk naturmaleri. H. blev optaget på Kunstakademiet i København samtidig med, at han debuterede på KE 1925, og allerede som akademielev blev han af lærere og publikum betragtet som en betydelig kunstner. Af sine to forbilleder, Harald Giersing og Albert Gottschalk, lærte han dels at udtrykke sig med kalligrafisk frihed inden for en begrænset farveskala, dels at ophøje skitsen til et færdigt billede. Men først og fremmest var portrætter, opstillinger og landskaber præget af hans personlige kendetegn: En intens, blid styrke, der udfoldede sig med en suggestiv enkelhed, som signalerede et stort talent. Denne værdi kom frem, hvad enten farven blev modelleret kraftigt op med paletkniven eller trukket ud i de tyndeste, akvarelagtige penselstrøg. Udførelsen blev båret af en oprindelig materialesans og en udsøgt koloristisk evne med særlig interesse for at gennemdyrke den grønne farve. H. afsluttede sin akademitid med at frekventere Grafisk Skole. I 1928 havde han haft det første udbrud af skizofreni, og sygdommen, som udviklede sig gradvist resten af livet, gjorde fra midten af 1930rne et fast plejeforhold nødvendigt. Den fik ingen egentlig indflydelse rent stilistisk. Man vil således lede forgæves efter udtryksformer i den senere produktion, der ikke allerede var til stede og udviklet i ungdommen, hvorimod en øjenskade fra barndommen muligvis kan have haft indflydelse på hans forenklede perspektivopfattelse. Men sygdommen fik nok indirekte betydning derved, at den forstærkede H.s behov for at lave billedet færdigt i et stræk. Han havde vanskeligt ved at genoptage arbejdet med et lærred, når han først havde sluppet det. Til gengæld udviklede han en særlig evne til at udtrykke det væsentlige i anslaget og flyttede på den måde akvarellens karakter over i oliemaleriet: Store, udækkede flader og tynde terpentinfarver vekslede med heftige, pastose penselstrøg. Hans kunst skiftede ikke stil med tiden, den ændrede sig blot mere og mere hen imod den afklarede antydning, og det er en logisk følge af denne udvikling, at H. efter 1964, hvor han sidste gang sendte billeder ind til Corner Udstillingen, opgav det mere omstændelige oliemaleri til fordel for kunst på papir i de sidste ca. 20 år af sit liv. H. efterlod sig ved sin død over 3000 tegninger og akvareller, som er placeret i Hartz-samlingen på Holstebro Kunstmuseum. Hans omfattende indsats på et højt kvalitetsniveau var kun mulig ved et tæt samarbejde mellem familien og Statshospitalet Nykøbing Sjælland. H. indtog en central stilling i det naturlyriske maleri, der prægede dansk kunst i 1930rne og 40rne. Hans hengivne penselskrift, der af og til kan bringe Østens kunst i erindring, har sammen med sansen for de rent maleriske værdier givet hans poetiske virkelighedsoplevelse et tidløst præg.

Education

Elev af Fritz Urschbach fra München under dennes oph. hos familien Hartz i Himmelev 1922; Tekn. Sk. 1923; malersv. 1928; privat sk. for kunsthåndv. 1925; Kunstakad. Kbh. (Sigurd Wandel og Aksel Jørgensen) 1925- 29.

Travels

Norge 1937.

Occupations

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1929, 1931; Ronge 1931; Sødrings Pr. 1931; Raben-Levetzau 1933; Kaufmann 1934; Villiam H. Michaelsen 1938; Oluf Hartmann 1939; Foltmar 1943; Eckersberg Med. 1948; livsvar. ydelse på finansloven 1965; Thorvaldsens Med. 1967.

Exhibitions

KE 1925, 1927-34; Købestævnet i Fr.cia 1929; Det da. Kunststævne, Forum 1929; Ung da. Kunst, Studenterforen., Kbh. 1931; Charl. Forår 1931-32, 1937; Corner 1932-35, 1942-49, 1951-52, 1954-58, 1960-61, 1963-64, 1982, 1988 (mindeudst.); Corner & Høst 1936-37, 1939-41; Påskeudst., Århus 1933; Fyns Stifts Kunstforen. 1935; Ung da. Kunst, Oslo 1935; Rundskueudst., Charl.borg 1936; Da Kunststævne, Fyens Forum 1936; da. udst., Budapest 1936; da. udst., Riga 1936; da. udst., Bukarest 1936-37; da. udst., Beograd 1937; Nord. konstutst., Mässhallen, Göteborg 1939; Da. Kunst, Fyens Forum 1940; Tegneudst., Stat. Mus. for Kunst 1940-41; Sommerudst., Stat. Mus. for Kunst 1941; Nord. Kunst, Århus 1941; Den off. da. Kunstudst., Oslo 1946; Aksel Jørgensens Elever, Charl.borg 1946; Da. akvareller, Sth. m.fl. 1946; Nord. konst, Sth. 1947; Yngre da. Kunstnersammenslutn. Union, Fr.cia 1947; da. kunst, Haag 1948; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Den fynske Forårsudst. 1954; bien. i Venezia 1954; Arte nordica Contemporanea, Rom 1955; Da. nutidskunst, Charl.borg 1956; Jylland i malerkunst, Århus 1956; Dönsk List, Listasafni Ríkisins, Island 1956; Charl.udst. gennem 100 år, Charl.borg 1957; Nutida da. konst, Sth. 1957; Å-udst. 1961; Nord. kunst, Trondheim 1965; Modern Da. Art, Philadelphia Civic Center Mus. 1967; Da. kunst, 1915-1945, Kunstforen., Kbh. 1976. Separatudstillinger: Admiral Gjeddes Gård, Kbh. 1929; Charl.borg 1935 (retrosp.); Kunstforen., Kbh. 1943; Den frie Udst. bygn. 1950 (retrosp.); Kunstforen., Oslo 1954; Anneberg, Nyk. S. 1968; Sophienholm og Holstebro Kunstmus. 1992-93 (retrosp.).

Artworks

Hvid dame, portræt af malerinden Ingeborg Høyrup (1928, Aarhus Kunstmus.); Gasværket ved Finsensvej (1929, Holstebro Kunstmus.); Landskab fra Damhussøen (1930, Ribe Kunstmus.); Maleren Niels Grønbech (1930, Stat. Mus. for Kunst); Portræt af ung dame (1930, smst.); Landskab fra Søndermarken (1930, smst.); Nature morte med pibe (1930, Holstebro Kunstmus.); Opstilling med flaske og frugter (1933, Stat. Mus. for Kunst); Landskab med Lyngbakker, Glatved (1939, smst.); Udsigt fra Hindsgavl (1941, smst.); Klintebjerg, Sjællands Odde, regndis (1943, smst.); Have med blomstrende frugttræer (1944, smst.); Høve Mølle, Odsherred (1947, Vejle Kunstmus.); Opstilling (1950, Holstebro Kunstmus.); Munkholmbroen (1952, Nordjyll. Kunstmus.); Skrænter ved Ebbeløkke (1956, Holstebro Kunstmus.); Vejen på Nordstrand (1958, Vejen Kunstmus.); repr. med mal., akvareller, tegn. og grafik i Holstebro Kunstmus. (ca. 3000 arb.); Kobberstiksaml.; Stat. Mus. for Kunst. Skriftlige arbejder: Kunstkritiker ved Arbejderbl. 1927.

Literature

Maleren L.H., 1935 (billedhft. udg. af Corner, forord af Holger Kapel); Berl. Tid. 1.1.1948 (Carsten Nielsen); 26.12.1963 (Jan Zibrandtsen); Gøsta la Cour: Seksten Malere, 1958, 224-35; Ejgil Nikolaisen i: Signum, 4, 1964, 10- 24; Jan Zibrandtsen i: L.B.H., Anneberg 1968; Jan Garff: Grafikeren L.H. (værkfort. af Hans Henrik Lerfeldt); Jan Garff i: Corner, kat. 1971; Poul Vad i: Kunst og Museum, 2, 1977, 30-32; Kjeld Heltoft: L.H., 1992 (bibliogr. og værkfort.). Breve (Det kgl. Bibl. og Holstebro Kunstmus.).

Author: Kjeld Heltoft (K.He.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.