Klaus Kanstrup

Weilbach information

Genealogy

Kanstrup, Klaus Laurits, *1936, billedhugger. *9.12.1936 i Kbh. Forældre: Gross. Adley K. og Rosa Dagny Ketty Jørgensen.

Biography

Klaus Kanstrup startede som abstrakt maler i et organisk formsprog med klare farvefelter. Efter et flerårigt ophold i udlandet begyndte K. i 1963 desuden at arbejde med skulptur, hvis amorfe form var inspireret af surrealismen. Materialerne var ler, træ og glasfiber, som han ofte bemalede. I 1980erne blev skulpturerne ved brug af kugle, cirkel og trekant mere konkrete, desuden blev søjlen, ofte i konisk form, en integreret del af værket, som f.eks. i Symbolsproget er vort kosmiske modersmål. Samtidig udvidede K. sine materialer til også at omfatte akryl, aluminium og rustfrit stål, der for K. indholdsmæssigt repræsenterer det nutidige og menneskeskabte. Inden for samme værk modsvares det nutidige af sten, der står for urmaterialet. Den polykrome bemaling fra tidligere er blevet erstattet af farvet akryl og et bevidst arbejde med materialernes egenfarve. Sammensætninger af statiske og bevægelige elementer udtrykker foranderligheden, der sammen med den koniske søjles opadstræbende virkning formidler et åndeligt budskab om højere og lysere magter.

Education

Autodidakt.

Travels

Bosat i Bremen og Hamburg 1958-59; i London 1960; i Paris 1961-62; endv. rejser i Italien, Grækenland, Marokko, USA m.v.

Occupations

I best. for Da. Billedh.samf.; medl. af Coast, Center of Art, Science and Technology, DTU; censor ved Charl. Forår 1988-89, 1992-93; vicepræs. for kunstnersammenslutn. Europa 24, 1994-95.

Scholarships

Marius Hammann 1979; Even Nielsen 1981; Roskilde Amtskomm. 1988; Carlsen-Lange 1988, 1992; Bentsen-Pedersen 1988; Poul Sørensen og fru Susanne Poulsen 1992.

Exhibitions

Charl. Forår 1976, 1978, 1987; Charl. Eft. 1978; Den Flexible 1978; Åben Form, Charl.borg 1981; Den Permanente, Kbh. 1982; Konk, Odense Kunstbygn. m.fl. 1984-85; Sonde 1985; Skulptur 86, Hollufgård, Odense 1986; Norths 10-års jub.udst., Fyns Kunstmus. 1986-87; Danska Konstnärer, Laholm Rådhus og Bibl., Sverige 1987; Kunst fra Espoos venskabsbyer, Gal. Otso, Hagalund, Finland 1987; KE 1987; Hyldest til Køge, Køge Rådhus 1988; Riimfaxe 1989; Hollufgård 1001, Odense 1989; Europa 24, Szombathely Mus., Ungarn 1992, Angermus., Erfurt, Tyskland 1994; Skulpturbien., Kgs. Have, Kbh. 1992; Prima Vera, Kunstnernes Hus, Århus 1993, Skovhuset, Værløse 1994. Separatudstillinger: Køge Gal. 1972, 1985 (s.m. Jørgen Hauptmann, Jørgen Svenstrup og Bjarne Jehn); Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1975 (s.m. Henny Kanstrup), 1983 (s.m. Robert Brandy), 1985, 1990; Espoo Rådhus, Finland 1987; Caféudst., Køge Skitsesaml. 1991; Gammelgaard, Herlev 1994.

Artworks

Elementerne (relief, 1972, Rishøjhallen, Ølsemagle); Lyset (1986); Uni Earth, Uni Verse (dobbeltrelief, 1990); Symbolsproget er vort kosmiske modersmål (skulptur, 1992). Udsmykninger: Sandmarksbo, Køge (relief, 1972); Ravnsborghallen, Køge (relief, 1977).

Literature

K.K. i: Hollufgård 86, Odense 1986, 42f; K.K. i: Gal. Sct. Agnes, Roskilde 1990; Tibor Dohnal (red.): Europa 24, Szombathely Mus., Ungarn 1992, 40; Herlev Bladet 20.4.1994.

Author: Pia Kristine Münster (P.K.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.