Abraham de Keister Keiser

Weilbach information

Genealogy

Keister (Kyster) eller Keiser, Abraham de, -1599-1624-, maler.

Biography

Abraham de Keister var indbygger i København, men der vides intet om hans herkomst eller uddannelse. Han var først og fremmest beskæftiget hos hertugen af Gottorp, men har også udført arbejder for Christian IV. Et portræt af denne i Nasjonalgalleriet i Oslo er på bagsiden fejlagtigt påskrevet K.s navn og året 1604. Det regnes i dag for en kopi efter den forsvundne pendant til Kirsten Munk, malet af Jacob van Doort (på Rosenborg).

Education

Travels

Occupations

Hofmaler på Gottorp 1604.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Våbenmalerier til kongens telte (iflg. rentemesterregnskab 1599); Hertug Adolf I (kopi 1623, malet til Chr. IV); Hertug Johan Adolf (kopi 1624); samme (tilskr., Fr.borgmus.).

Literature

N.H. Weinwich: Da., norsk og svensk Kunstner-Lexicon, 1829; Kristiania, Kunstmus. kat., 1887; R. Haupt: Bau- und Kunstdenkmäler Schlesw.-Holst., III, Kiel 1889, Nachtrag C. 48 (Maler Abraham); Harry Schmidt: Gottorffer Künstler, I, 1916; H. Gerson: Ausbreitung und Nachwirkung der Holländischen Malerei des 17. Jahrh., Haarlem 1942; Fr.borg kat., 1943.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.