Jens-Peter Kellermann

Weilbach information

Genealogy

Kellermann, Jens-Peter Baltzer, *1952, billedhugger. *27.12.1952 i Nyborg. Forældre: Politiassessor Jens K. og advokatsekr. Karen Lilli Jakobsen. ~15.7.1978 i Kbh. med socialpædagog Lillian Karstensen, *30.7.1949 i Odense, datter af mælkehdl. Børge K. og Inger Nielsen.

Biography

Jens-Peter Kellermanns kunst tager udgangspunkt i det sete og består hovedsageligt af dyre- og menneskefremstillinger, herunder portrætter. I begyndelsen af 1980erne udførte K. en række kubistisk prægede abstraktioner over forskellige motiver. Det abstrakte udtryk gik han væk fra, men det kubistiske islæt ses stadig hos K., hvis arbejder kendetegnes af omhyggeligt modellerede former og skarpt profilerede flader. Mange skulpturer har kvindekroppen som udgangspunkt, men K. har også fremstillet monumenter, fra bronzealderpigen fra Skrydstrup (1979) til den grønlandske politiker Jørgen Olsen (1990). Endelig har K. skabt mere frit fabulerende værker, bl.a. den underfundige Himmelkikkeren fra 1993. I denne skulptur, der pudsigt nok vender ansigtet nedad, har K. anvendt to materialer med vidt forskellige kvaliteter, nemlig træ og bly. Sammenkoblingen af flere materialer i en skulptur går igen i flere værker fra 1990erne. Her synes det naturalistiske udgangspunkt i nogen grad at træde tilbage til fordel for K.s personlige fortolkning af motivet, præget af både alvor og lune.

Education

Kunstakad. Kbh. (Erling Frederiksen) 1973-80, kunstpæd. sk. (Helge Bertram) 1980-82.

Travels

Italien og Holland 1974; Paris 1976, 1979; London 1978; Grækenland 1980; Færøerne 1987 og 1991.

Occupations

Lærer ved Danm. Designsk. (keramisk linie og inst. for unika) fra 1983.

Scholarships

Det L'ske Legat 1974; Søren Chr. Jensen 1976; Carl Jul. Petersen 1977; Camilla og Arnoff Thomsen 1978; Mogens Poulsen 1978; Astrid Noack 1980; KE-prisen 1981; J.P. Lund 1981; Viggo Jarl 1982.

Exhibitions

KE 1981-82, 1987; Corner 1983, 1985-86, 1990, 1992-95; Gruppe 19, Aalborg Kunstpav. 1985; Modlys, Gallopperiet, Christiania, Kbh. 1985; Østersøbien., Rostock 1985; Påskeudst., Sønderborg Slot 1995. Separatudstillinger: Listaskálin, Tórshavn 1987 (s.m. Elisabeth Bergsøe og Egon Bjerg Nielsen); Den Geografiske Have, Kolding 1987 (s.m. Jane Nielsen); Amtsgården, Roskilde 1988 (s.m. samme); Fuglsanghus, Hørsholm 1995 (s.m. Regnar Jensen, Elsa Nielsen og Elsebet Schütze).

Artworks

Granitfigur (1975, Roskilde Højsk.); Skrydstruppigen (bronze, 1979, Vojens Komm.); Krokodille (granit, 1980, Tåstrup Komm.); Mor og barn (granit, 1988, Horsens Børneasyl); Dyreskulptur (beton, 1988, Gadevangen, Høje Tåstrup); Dyreskulptur (beton, 1989, smst.); Jørgen Olsen monument (bronze, 1990, Sisimiut/Holsteinsborg); Hans Andreas Djurhus monument (bronze, 1991, Tórshavn); Liggende model (træ og granit, 1992, Kbh. Komm. Kulturfond); Himmelkikkeren (træ og bly, 1993); Rottekar (bly, granit og cement, 1994).

Literature

Anne Marie Mejlholm i: Corner, kat. 1993; Inf. 15.1.1994 (Preben Hygum).

Author: forfatternavn ukendt (A.G.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.