Andreas Kirkerup

Artworks

Stormg. 21, Kbh. (1780, nedr.); herregården Edelgave (1782); St. Frederikslund (1782-90); pakhuset, gl. grynmølle, Strandg., Kbh. (1783, nedr.); bygn. i Dronninggårds Have (ca. 1783); tegn. til Hollænderi, herregårdsmejeri, med hestegang (1784); tegn. til pakhus, Grønland (1785); standardtegn. til beboelseshus på hvalfangerst. (1785); tegn. måske til en Herrnhuttermissionsst. (1785); domk. i Reykjavík (1787-96, nedr. 1846); Husarkaserne, Grønningen, Kbh. (1789, nedr.); ombygn. af Kadetakad., Bredg., Kbh. (1789, sen. stærkt ombyg.); 3 æresporte i anledn. af Kronprinsparret Frederik (VI, nedr.) og Maries indtog i Kbh. (1790, nedr.); ombygn. af Elefantapotek, Købmagerg. 8, Kbh. (1791-92, nedr.); Hestgardekaserne, Fr.holms Kanal, Kbh. (1792, nedbr. 1798, genopf.); Østerg. 13, Kbh. (1793); indretn. af Chr.borg Slotskældre til bolig for 300 brandlidte (1795, s.m. C.C. Martens); beboelsesbygn. for madam Brinch på Chr.borg Slotspl., Kbh. (1795, nedr.); 2 husvildebygn., smst. (1795, for egen regn., nedr.); hj. af Nikolajg. 5 og Dybensg. 18, Kbh. (1795); boliglænge for 50 brandlidte familier ved Østerport, Kbh. (1795, nedr.); to længer for 84 familier langs Østervold, Kbh. (1795, nedr.); samme for 52 familier ved Vestervold, Kbh. (1795, nedr.); Nytorv 27, Kbh. (1796, nedr.); Nikolajg. 19, Kbh. (1796-97); Vesterg. 7, Kbh. (1797); hj. af V. Voldg. 3 og Skt. Pedersstr. 40, Kbh. (1797, ombyg. til hotel); hj. af Skoubog. 8 og Skinderg. 41, Kbh. (1797); Skinderg. 41 (1798-99); Det kinesiske Lysthus, Fr.berg Have (1799-1801, tagets drager af billedh. Fr. Chr. Tønder); munderingsdepot og officersboliger ved Uldmanufakturet, Rigensg. 11, Kbh. (1799-1800); Teglgårdsstr. 11, Kbh. (1800). Projekter: Herregården Einsidelsborg, Fyn (1785); en toldbod, Kristiania (1785); tegn. til Marienborg, Møn (Nat.mus.); ombygn. af Danneskjold-Laurvigs palæ, Bredg. til hotel (1780erne, tegn. Saml. af Ark.tegn.); tegn. til ombygn. af Elefantapoteket (1791, smst.); Skt. Hans Hosp. ved Ladegården (1791-92, 4 tegn. i Rådstuearkivet); ombygn. af Grønlandsk Hdl. Reberbane for Artilleriet (1793); genopf. af Chr.borg Slot (1795-1800); ombygn. af Nikolaj Kirkeruin til Nat.mus. (1807). Tilskrivninger: Korselitze, Falster (1775-77); Næsseslottet (Dronninggård), Holte (1783); Glasmagasinet, Kristiania (1785, nedr.); pakhus, Strømsø (formentlig 1786, nedr.); Generalens Lysthus, Korselitze (1786); Liselund, Møn, og bygn. i haven (1793); Nytorv 7, Kbh. (1795-96); Toldbodv. 6, Kbh. (ca. 1800); Tranekær Staldgård (ca. 1800); Tranekær Gl. Sk. (ca. 1800).

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.