Frederik V. Kiørboe

Weilbach information

Genealogy

Kiørboe, Frederik Vilhelm, 1878-1952, arkitekt. *27.7.1878 i Newcastle o.T., England, ?29.3.1952. Forældre: Sømandspræst, senere sognepræst Carl William K. og Susanne Sophie Elisabeth Henriette Laub. ~10.6.1906 i Bramdrup med Anna Margrethe Lössl, *6.8.1888 i Kolding, dødsdato ukendt, datter af entreprenør Johan Georg L. og Anna Margrethe Rasmussen.

Biography

Frederik V. Kiørboes tidligste bygninger er i høj grad præget af nationalromantikken, og hans to kirkebygninger er, skønt placeret sent i hans produktion, opført i middelalderlige stilformer. Forholdsvis tidligt sluttede han sig imidlertid til Den fri Architectforening, som hentede inspiration i den klassicistiske tradition, først og fremmest repræsenteret i C.F. Hansens værker. Hans bygninger er rolige og monumentale, men dog med arkitektoniske indslag fra tiden før C.F. Hansen. F.eks. indeholder hans villa for grosserer Jansen, Jacobys Allé 13 på Frederiksberg, og præstegården i Kolding mange mindelser om herregården Bækkeskov med rustikmurede murflader og dekorative frisefelter. Også hans monumenter er i deres karakter rendyrket klassicisme.

Education

Bygningstegner; dimitt. fra Tekn. Sk., Kbh.; opt. på Kunstakad. Kbh. nov. 1899; tegner hos Martin Nyrop, Magdahl Nielsen og P.V. Jensen-Klint.

Travels

Reykjavík 1906-09.

Occupations

Medl. af best. for Den fri Arch.foren. 1911-14; ass. ved tegneundervisn. på Landbohøjsk.; lektor i husbygn. smst.; fmd. for bygn.komm. i Søllerød Kom; medl. af Fredningsnævnet for Kbh. Amtsrådskreds.

Scholarships

Exhibitions

Den fri Arch.foren. udst., Kbh. 1915.

Artworks

Konduktør ved opf. af landsbibl. i Reykjavík, efter tegn. af Magdahl Nielsen (1906-09); møbler til samme, efter egen tegn.; forsamlingsgården i Sundeved (1911); Vester Sottrup Sk. (1911); præstegård i Kolding (1912); villa, Jacobys Allé 13, Fr.berg (1918); spisestue på Aggersvold; "Vartou", Lyngby (1923); Taksigelsesk., Kbh. (1925-27); Vejle Hospital (1926); villa, Spurveskjul 10 (pr. af Fr.berg Kom. 1927); Drogdensvej 1, Dragør (1928); Holte K. (1935-41); restaur. af Søllerød K. indre (1941); har desuden tegnet møbler og monumenter, bl.a. monument for Henning Matzen i Kgs. Have (1915, s.m. A. Bundgaard); gravmonument på Ass. Kgrd., Kbh. (1919, s.m. E. Utzon-Frank); monument for J.P. Jacobsen (anlægget i Thisted). Projekter: Flytning af Frihedsstøtten til Fr.berg Runddel (1910); hus for E. Utzon-Frank (1918).

Literature

Arch. 1909-10, 174 (bibl. i Reykjavík); 1914-15, 186 (præstegård i Kolding); 1915-16, 349f (Matzens monument); 1922, 253-58 (forsk. arb.); 1924, 199 (gravsten); Ark. U. 1952, 235f (nekr.); F.V.K. m.fl.: Optegn. vedr. Familien Kiørboe, 1910 (2. udg. 1932); S. Otto Bremer: Slægten Laub, 1929; Hist. huse i Dragør, 1978, 99; Karin Kryger: Frihedsstøtten, 1986; Nina Dahlmann Olsen i: Architectura 10, 1988, 85, 87, 92, 94, 103.

Author: Allan Tønnesen (A.Tø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.