Hjalmar Kjær

Weilbach information

Genealogy

Kjær, Hjalmar, 1872-1933, arkitekt. *9.12.1872 i Århus, ?30.6.1933 i Odense, begr. smst. Forældre: Sæbefabrikant Hans K. og Kathrine Rasmussen. ~27.8.1899 i Ålborg med Astrid Blichfeldt, *21.2.1875 smst., ?7.4.1934 i Odense, datter af manufakturhdl. Amdi B. og Louise Blichfeldt.

Biography

Hjalmar Kjær oprettede, få år efter sin akademitid, tegnestue i Odense, hvor han boede det meste af sit liv. Her kom han til at præge bybilledet gennem sit arbejde med boligejendomme og offentlige bygninger samt broer, vej- og gadeanlæg. K. havde også opgaver i Århus og København, hvor han bl.a. byggede to meget forskellige katolsk-apostolske kirker. Kirken i Århus er opført af røde tegl i nygotisk stil, og i København benyttede K. jernbeton og pudsede facader. I silobygningen i Århus, der på det tidspunkt var det største siloanlæg i Norden, benyttede K. også jernbeton, som det dominerende arkitektoniske element. Silobygningen fremstår med glatte, homogene flader uden profilering og er for oven dekoreret med små gavle, der minder om hollandsk renæssance. Det store boligkompleks, Skansen og Skansepalæet i Århus, blev opført som hotel i forbindelse med landsudstillingen og blev senere indrettet til beboelse.

Education

Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh., alm. forb. kl. jan. 1894-maj 1896.

Travels

Italien ca. 1912.

Occupations

Egen tegnestue, Odense 1898. Fmd. for Turistforen., Odense; best.medl., Haandv. og Industriforen., smst.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

I Århus: Katolsk-apostolsk K., Fr. allé 37 (1893, s.m. Emanuel Fleischer); Skansen og Skansepalæet, Strandv. 34-36, Heibergsg. 25-27 og 28-36 (1908- 09); silobygn. for Jysk Andels-Foderstofforr. (1926, s.m. ing. Jørgen Christensen); Katolsk-apostolsk K., A.F. Kriegersv., Kbh. (1906). Ombygning af: Knuthenborg, Lolland; Fr.gave; Wedellsborg (1909-14). I Odense: Ignaz og Anne Breums Stiftelse, Vandværksv. 11 (1909-10); Soldaterhjem, Sdr. Boulev. 15 (1912); ejend., Kongensg. 61- 63 (1914); brandstation, Klosterv. 28 (1916); kontorbygn., Pantheonsg. 5 (1918); komm. badeanstalt, Østre Stationsv. 26 (1922); Cafe Skovbakken, Fruens Bøge; Paladsteatret, Vesterg. 38 (1923); Giersings Realsk., Nonnebakken 7 (1924); vuggestue, Vindeg. 62 (1926, nedr.). Boligbebyggelser for Arbejderboligforeninger: Middelfartv. 113 (1918); Skt. Jørgensg. 124-130 (1918-19); Sdr. Boulev. 43-47, 51-59 (1919-22); Fælledv. 7-25/Haugstedsg. 14-28/Roarsv. 14-16 (1919-24). Broer: Kastanievejens bro (1908); Klarebro (1911); Tietgens bro (1919-21, ombyg. 1956). Konkurrencer: Sygehus i Odense (1907, pr.); Randers Teater (1903, 1. pr.); Chr.borg (3. pr.); omlægn. af Sortebrødre Torv, Odense (1933, pr.).

Literature

Arch. 1906-07, 209-11, (Odense sygeh.); Arch. M. 1927, 264- 66 (silobygn.); Ark. U., 1933, 128 (nekr.); A. Johannesen og Joh. Richter: Ark. i Århus 1920-1970, 1970, 26f; Jørgen Sestoft: Arb. bygn. (Danm. ark.) 1979; Lise Funder: Da. teaterbyg. 1870-1910, 1987, 100; Kristian Hvidt m.fl. red: Chr.borg Slot, II, 1975, 248, 254f.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.