August Klein

Literature

Ill. Tid. 1876-77, 113f; J.B.C. la Cour: Da. Gaarde, III, 1907, 333f (Fr.berg, uden K.s navn); Arch. 1909-10, 9; Ark. U. 1928, 65, 67; Da. Herregaarde ved 1920, III, 1923, 237; L. Swane: Abildgaard, 1926, 92f, 302; Helga Stemann: F. Meldahl og hans venner, II, 1927, III, 1929; H.H. von Schwerin: Skånska herrgårdar efter Roskildefreden, 1932, 45, 51, 87; Da. Slotte og Herregaarde, I, 1944, 486; II, 1943, 197, 484; IV, 1945, 328, 386; ny saml., I, 1944, 675f; II, 1945, 117 (Ny Kirstineberg, uden K.s navn); Knud Millech og Kay Fisker: Da. Ark.strømn. 1850- 1950, 1951; H. Langberg: Danm. Bygn.kultur II,1955; K. de Fine Licht og E. Sloth Arentzen: Kirker og bygn., 1974, 76 (Tølløse); Hans Helge Madsen: Meldahls rædselsprogram, 1983.

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.