Otto Haslund

Weilbach information

Genealogy

Haslund, Carl Otto Bentzon, 1842-1917, maler. *4.11.1842 i Kbh., ?30.8.1917 i Koldby, Thy, begr. i Kbh. (Ass.). Forældre: Malerm. Ole Henrik H. og Vilhelmine Beate Bentzon. ~6.9.1876 i Kbh. med Frederikke Aagaard, *31.1.1857 på Binnitze, ?3.9.1923 i Hornbæk, datter af prokurator, forpagter Just Georg Valdemar Aa. og Charlotte Bartholin- Eichel.

Biography

Otto Haslund er i sine tidlige værker præget af guldaldertraditionen, som han var kommet tæt på i barndomshjemmet gennem venskab med Pietro Krohn, Christen Købkes søstersøn. Undervisningen ved Kunstakademiet under Marstrand og Vermehren formidlede, om end mindre idealiserende end Eckersbergtraditionen, respekten for klarhed og detaljerigdom, og også J.Th. Lundbyes indflydelse gør sig gældende i H.s landskabs- og dyrebilleder fra 1860erne og 70erne. Flere Italiensophold i perioden 1872-77 ledte H. ind på genrebilleder, hvis ofte humoristisk opfattede scener af italiensk folkeliv viser tilbage til Marstrand. Efter det første besøg i Paris i 1881 og særligt mødet med Jules Bretons og Jules Bastien-Lepages kunst fjernede H. sig fra akademistilen og folkelivsmotiverne. Han malede mere realistisk opfattede portrætter, f.eks. maleren Janus La Cour (1892), figur- og landskabsbilleder, brugte kraftigere farver og undgik den Vermehrenske emaljeagtige overflade. Forenkling, en lysere palet, mere handling og en dristig billedbeskæring kendetegner 1880ernes og 90ernes billeder, hvor hjemmet og familien er et gennemgående motiv. H.s børnebilleder har ofte en humoristisk drejning, f.eks. Koncerten (1887), hvor H. veloplagt lader egne og naboers børn afholde musikalsk matiné i opholdsstuen, eller maleriet Fra det gamle Glyptotek (1891) af brygger J.C. Jacobsens tvillingedrenge, der med vedben i håret sidder lidt benovede foran en antik marmorbrønd med bakkanaler. Han undgik det banale, og sammenstillingen af handling, omgivelser, modellernes stilling, gesti og udtryk virker naturlig. Han var ikke grænseoverskridende, men arbejdede intenst på at få realismen ind i genremaleriet. Han malede med varme og nærvær livet omkring sig, og specielt børnebillederne viser, at det interessebetonede og uforpligtende ofte skabte de mest vellykkede billeder. H. oprettede en malerskole i Valby-villaen, der også blev samlingssted for en kreds af tidens kunstnere og kunsthistorikere, såvel konservative som yngre progressive, bl.a. Pietro Krohn, Kr. Zahrtmann, Aug. Jerndorff, Alb. Price, F. Hendriksen og Jul. Lange. Han beundrede de unges holdninger, men holdt sig i sin kunst og sine meninger uden for den kunstpolitiske malstrøm. Sideløbende med malerkunsten arbejdede H. sammen med Pietro Krohn med illustrationer, og de kom til at stå som fornyere af dansk illustrationskunst.

Education

F.F. Helsteds Tegnesk.; Kunstakad. Kbh. okt. 1858, lille sølvmed. 1864, afg. marts 1866; elev på P.C. Skovgaards malerstue en vinter, formentlig 1865-66.

Travels

Berlin og Dresden 1871; Italien sept. 1872-aug. 1873, sept. 1874-juni 1875, okt. 1875-april 1876, sept. 1876-maj 1877, 1906; Paris 1881, 1889; Wien 1882; London 1902.

Occupations

Medl. af udst.kom. ved Charl. Forår 1888-96; af Akad.rådet 1892-1908.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1871, 1881; Thorvaldsens Med. 1887; titulær prof. 1894; bronzemed., verdensudst., Paris 1889, 1900; Ancker 1906.

Exhibitions

Charl. Forår 1865, 1867-1916; Internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; verdensudst., Paris 1889, 1900; Kunstausst., Berlin 1891; verdensudst. Chicago 1893; the Glasgow School Artists of Denm., smst. 1895; Nord. Kunstausst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; KE 1911; Glaspalast, München 1913; Den baltiske Udst., Malmö 1914; Foren. for nat. Kunst 1926, 1952; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; For hundrede år siden, Danm. og Tyskl. 1864- 1900, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1981-82; Det moderne gennembruds malere, Kunstforen. Kbh. 1983; Børn og unge i da. kunst, Hjørring Kunstmus. m.fl. 1985-86. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1886, 1896; Foren. for Nat. Kunst 1909, 1915; Charl.borg 1926 (retrosp.).

Artworks

Studekøretøj på heden (udst. 1867); Ærø Vesterstrand (1866, Hirschsprung); Parti fra Gudhjem (1868, Bornholms Kunstmus.); En bornholmsk Løkke (1871, smst.); En gammel hvid hest (1870); Hjemvenden fra et marked (1871, Neuhausens Pr.); Køer på en mark (1872, Stat. Mus. for Kunst, Nat.mus., Sth.); Torvet i Anticoli (1873, Randers Kunstmus.); Romerske abbater, der ryger i smug (1875); To gamle, der holder søndag (1879, Glyptoteket); Køer i en granskov (1881, Neuhausens Pr.); Frk. Louise Lange (1882, Glyptoteket); Under juletræet (1883); En lille vogterpige (1884); Drenge på stranden (1885; Får ved stranden (1887, Randers Kunstmus.); Koncert (1887, Stat. Mus. for Kunst); Barnehovede, "Tulle" (1888, Aarhus Kunstmus.); Sommerdag ved Horneby (1890, smst.); En time i strikning (1890, Stat. Mus. for Kunst); Dobbeltportræt af brødrene Vagn og Helge Jacobsen (1891, Carlsbergmus.); Spindende bondekone fra Refsnæs (1891, Fyns Kunstmus.); Portræt af maleren Janus La Cour (1892, smst.); I en præstegårdshave (1893, Aarhus Kunstmus.); Fra det gamle Glyptotek (1893); Aftenlandskab (1894, Stat. Mus. for Kunst); Barneportræt (Storstrøms Kunstmus.); Prof. Emil Chr. Hansen (1897, Carlsberg Lab.); J. Kjeldahl (1898, smst.); Fra Elbodalen. Formiddag (1902, Aarhus Kunstmus.); Frk. Aagaard (1907, Stat. Mus. for Kunst); efter 1900 en lang række portrætter, landskaber samt enkelte interiører med figurer. Illustrationer: S.m. Pietro Krohn: Johan Krohn: Peters Jul, 1.udg. 1866; samme: Billedbog for Børn, 1870; Chr. Winther: Billedbog for Store og Smaa, 1871; Adam Oehlenschläger: Morgenvandring, udg. af Foren. Fremtiden, 1878; Chr. Richardt: I Efteraarsstormen (som forannævnte); til digte af Kaalund og Chr. Winther i Ude og Hjemme, 1879-83; til Chr. Winther: Christen og Lene, udg. af Foren. Fremtiden, 1888; enkelte arb. i Kobberstiksaml.

Literature

Pol. 22.11.1886 (E. Hannover); 19.3.1896 (N.V. Dorph); 12.1.1913 (N. Lützhøft); 21.10. 1952; 3.11.1952; Ill. Tid. 1887, 373f; 1891-92, 401f; Francis Beckett: smst. 1895-96, 399-402; Sig. Müller: Nordens Billedkunst, 1905, 173f; G. Bauditz i: Da. Kunst, 5, 1915; F. Hendriksen i: Bogvennen 1918, 28-33; Viggo Johansen i: Vor Tid, II, 1918, 153-60; F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; samme: Mennesker og Oplevelser, 1932; Kristian Zahrtmann, En Mindebog, 1919 (heri breve); Sig. Schultz: Da. Genremal., 1928, 16; Aksel Rode: O.H., 1940; Berl. Tid. 1.11.1952 (Kai Flor); Francis Bull: Nord. Kunstnerliv i Rom, 1960, 199; Julie Sødring: Erindringer, 1965, 225, 283; J. Otto Hansen i: For hundrede år siden: Danm. og Tyskl. 1864-1900, Stat. Mus. for Kunst, 1981-82, nr. 103; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983, 80, 87, 105, 110; Peter M. Hornung: Realismen, Ny da. kunsthist., 4, 1993. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.