Kaare Klint

Weilbach information

Genealogy

Klint, Kaare Jensen, 1888-1954, arkitekt. *15.12.1888 på Fr.berg, ?28.3.1954 i Kbh., urne på Tibirke Kgrd. Forældre: Bygningsing., senere ark. Peder Vilhelm Jensen (Jensen-Klint fra 10.11.1893) og Mathilde Caroline Pedersdatter. ~1° 27.5.1914 i Ordrup med Maria Magdalena (Le) Bredsdorff, *27.5.1887 i Flensborg, ?1.11.1918 i Ordrup, datter af skibsværftsdir. Thomas Christiern Sofus B. og Dorthea Elisabeth Bramhelft. ~2° 8.6.1920 i Hillerød med Inger Elisabeth Ellen Naur, *20.11.1890 i Kbh., ?7.1.1967 smst., datter af garderobeforpagter Albert Thorvald Schleppegrell N. og Auguste Vilhelmine Maria Büll. Ægteskabet opl. december 1945. ~3° 31.5.1947 i Jungshoved med bibliotekar Gerda Hansen, *6.11.1908 i Silkeborg, ?7.9.1994 i Århus, datter af overlæge Axel Carl Vilhelm Ludvig H. og Jutta Vissing.

Biography

Kaare Klint udviklede tidligt sit talent for at tegne og male, og udførte en lang række arbejder på dette område. Hans tegninger til øvrige arbejder bærer i høj grad præg af disse kunstneriske evner. Barndommen med skolekammeraterne og ungdomsvennerne var en opvækst blandt kunstnere som senere blev toneangivende. Med oprettelsen af specialeområdet, Møbelkunst og Rumudstyr på Kunstakademiet i 1924, blev K. ansat her som lærer. Hans undervisning udtrykte sig som et samarbejde med eleverne, et mester/elev forhold, i lighed med en tegnestuesituation. Han lærte først og fremmest sine elever en arbejdsmetode. På grundlag af nøjagtige analyser af opgaven, kombineret med den viden, traditionen giver, skulle møblet bygges op indefra. Hvilket ydre stilpræg eller personligt udtryk, man herefter søgte, gjorde mindre til sagen, blot funktionsanalysen, materialevalget og materialebearbejdelsen var i orden. Gennem sin undervisning og i sine egne arbejder, blev han den, der stærkest prægede dansk møbelkunst i det tyvende århundrede. Han kom til at beskæftige sig med næsten alle områder inden for arkitektfaget, og opgaverne, små som store, blev løst med samme grundighed, hvor analysen, indlevelsen og en radikal løsning på et højt kunstnerisk niveau, ofte blev typedannende for faget. Hans arbejdsindsats var enorm, han var krævende over for sig selv og andre. K. var velorienteret om tidens strømninger, men nærmest upåvirket. Hans undervisning og egne arbejder dannede skole og bærer fortsat det bedste i den danske tradition, men hans person forblev en ener i dansk arkitektur.

Education

I malerlære hos Niels Termansen, Kalundborg 1903; Jens Møller-Jensens Malersk; Kunstnernes Studiesk. (Johan Rohde); som ark. især oplært af faderen. Ansættelser: Hos Carl Petersen (Faaborg Mus. og Da. Kunsthdl.).

Travels

Java et år med Ø.K. 1915; Italien, Frankrig, Spanien, Tyskland, Holland, Østrig, England, Norge og Sverige.

Occupations

Lærer ved Tekn. Sk. Kbh. fra 1919; Docent ved Kunstakad. Kbh., sk. for rumudstyr og møbelkunst 1924-44; prof. i bygn.kunst, smst. 1944-54; medl. af Akad. 1938-54; medl. af Akad.rådet 1938-40, 1943-54; af Det særlige

Scholarships

Ronge 1913; Theophilus Hansen 1916, 1917; Schwartz 1925; Akad. 1925, 1928; Eckersberg Med. 1928; Grand prix, Barcelona 1929; Zach. Jacobsen 1930; Grand prix, Bruxelles 1935; Ny Carlsbergfondets Rejselegat 1937; Bissen 1938; Freund 1945; Honorary Member of the Faculty of Royal Designers for Industri, The Royal Soc. of Arts, London 1949; C.F. Hansens Med. 1954.

Exhibitions

KE, 1908; Ung da. Kunst, Den frie Udst. bygn. 1910; Den fri Arch.foren., Kunstindustrimus., Kbh. 1915; Charl. Forår 1916, 1928, 1931, 1941, 1944, 1954; Da. Utst., Liljevalchs, Sth. 1918; Den da. udst., Kristiania 1920; Da. Bygge- og Boligudst., Industribygn., Kbh. 1926; Ausst. europäisches Kunstgewerbe, Grassimus., Leipzig 1927; vandreudst. i USA, Brooklyn Mus. N.Y. m.fl., 1927-29; internat. udst. i Barcelona, 1929; Kbh. Snedkerlaugs Møbeludst. 1928, 1930-31, 1933, 1937-38, 1941, 1946, 1948, 1952-54, 1960, 1962, 1964 og 1966; verdensudst., Bruxelles 1935; internat. udst. for Kunst og Teknik, Paris 1937; Da. Kunsthåndv., Stedelijk Mus., Amsterdam 1937; Da. Kunsthåndv., Nat.mus., Sth. 1942 m.fl.; Da. Art Treasures, Victoria and Albert Mus., London 1948; K.K., Kunstindustrimus. 1956 (mindeudst.).

Artworks

Arkitektur: Restaur. af Schäffergaarden, Jægersborg (1920); ombygn. af Fr. Hosp., Bredg. 68, Kbh. til Kunstindustrimus. (indv. 30.8. 1926, 1.pr. 1921, s.m. Thorkild Henningsen og Ivar Bentsen); restaur. og ombygn. af Thorvaldsens Mus. (1923); fuldførelsen af Grundtvigsk., Kbh. (1930-1940); Knud Hannovers hus, Callisensv. 38, Hell. (1933); Bjerggaarden, Bispebjerg Torv 12 m.fl., Kbh., (1936, s.m. Valdemar Jørgensen); Knud Gjellerups Hus, Randkløvev. 12, Øster Marie (1936); Bethlehemsk., Åboulev. 8, Kbh. (indv. 13.2.1938); Bispeparken, blok 1 A og B, Bispebjerg Torv 2 m.fl. (1941, s.m. Valdemar Jørgensen); restaur. af C.L. Davids Saml. Kronprinsesseg. 30, Kbh. (1948); restaur. af Skt. Nicolai K., Åbenrå (1949-56, s.m. Esben Klint); Christiansk., Sønderborg (1957, s.m. samme). Konkurrencer: Danm. bygn. på Den baltiske udst., Malmö (1913, 3.pr., s.m. P.V. Jensen-Klint); beboelsesejd. for Da. Tømrerforb., Åboulev. 10, Kbh. (1938). Mindesmærker: Mindesten for Danm.eksp. 1906-08, Langelinie, Kbh. (afsløret 5.12.1912, 1.pr., s.m. Kai Nielsen); Kai Nielsens minde (Sanselig lille pige) ved Skt. Nikolai K., Svendborg (afsløret 19.9.1930); mindebænk for Viggo Stuckenberg, Sorgenfri Slotspark (afsløret 28.10.1934); C.W. Obels brønd (Gåsepigen), Vesterbro, Ålborg (afsløret 26.6.1937, s.m. Gerhard Henning); Bjørnebrønden, Torvet, Nyk. F. (afsløret 30.7.1939, 1.pr., s.m. Mogens Bøggild); mindestele for faldne Ribe borgere, Skt. Katrine Pl., Ribe (afsløret 29.8.1948.); mindestøtte for Den ukendte fange, død i tysk koncentrationslejr, Helligåndsk., Kbh. (afsløret 4.5.1950, indskr. af Halfdan Rasmussen); Ceresbrønden (Grisebrønden), Rådhuspladsen, Århus (afsløret 7.7.1950, s.m. Mogens Bøggild). Mindesmærker, konkurrencer: Vore krigsforliste søfolk i krigen 1914-18, Langelinie, Kbh., (2.pr. 1924, s.m. Kai Nielsen, forslag til samme, s.m. Jean Gauguin); Faldne sønderjyder i krigen 1914-18, Marselisborg Århus (2.pr. 1927, s.m. Einar Utzon- Frank); H.P. Hanssen, Storetorv, Åbenrå (2. pr. 1938, s.m. Svend Rathsack); Vitus Bering, Vitus Berings Pl., Horsens, (1.pr. 1941, s.m. Mogens Bøggild); Kaj Munk, Hørbylunde ved Silkeborg (1950). Gravmæler: Kong Christian X og Dronning Alexandrine, sarkofager, Roskilde Domk.; Alfred Bramsen, Vestre Kgrd., Kbh.; Harald Giersing, Solbjerg Kgrd., Kbh.; Vagn og Xenia Jacobsen, Vestre Kgrd., Kbh.; Thomas Madsen-Mygdal, Smørumovre Kgrd.; Julius Paulsen, Holmens Kgrd., Kbh.; Johannes Rump, Bispebjerg Kgrd. Møbler og inventar: Faaborg Mus. (1914, s.m. Carl Petersen); Da. Kunsthdl., Vingårdsstr. 21, Kbh. (1917, s.m. Carl Petersen, nu i Kunstindustrimus.); Thorvaldsens Mus. (1922-54); Kunstindustrimus. (1921-54); C.L. Davids Saml. (1928-54); Grosserersoc., Børsen (1928); Statsmin., Chr.Borg (1929); Bethlehemsk., Kbh. (1936); Ny Carlsbergfondet (1930-36); Grundtvigsk., Kbh. (1930- 54); Nat.mus., Kbh.; Stat. Mus. for Kunst; Le Klint, St. Kirkestr. 1, Kbh. (1943); F.A. Thiele, Købmagerg. 3, Kbh. (s.m. Wilhelm Wohlert); Bryllupssalen, Rådhuset, Kbh.; for brygger Vagn Jacobsen til villa Svastika, Rungsted (ark. Povl Baumann, nedr., møbler på Fr.borgmus.); en lang række enkeltmøbler i samarbejde med Rud. Rasmussens Snedkerier, Kbh. Andre arbejder: Projekt til vægrelieffer til Kongetrappen på Chr.borg (1911, s.m. Ivar Bentsen og Einar Utzon-Frank); Frimærker, Marselisborg og Amalienborg (1937, Chr. Xs 25 års regeringsjub.); støbejernsovne for N.A. Christensen, Morsø; alterudstyr for Selsk. til Kirkelig Kunst; lamper for Le Klint; orgler for Markussen & Søn, (Bethlehemsk., Gustafsk., Grundtvigsk.); rekl.artikler for De Forenede Automobilfabr.; tekstiler for Gerda Henning (Kunstindustrimus., Bryllupssalen, Ny Carlsbergfondet).

Literature

Arch. 1921, 217 (Kunstindustrimus.), 345-48; 1924, 221-28; 1926, 481-92 (møbler); Ark. M. 1927, 11-25 (Kunstindustrimus.), 137-42; 1928, 33-37 (Thorvaldsens Mus.); 1930, 193-224 (undervisn. på Kunstakad.); Ark. U. 1938, 152 (Da. Tømrerforb.); Ark. M. 1942, 140-48 (Bispeparken); 1951, 53-65 (Mindesmærker); 1956, 97-101 (Gunnar Biilmann Petersen om K.K.); Ark.tur. 1963, 37-80 (Den Klintske skole), Ark. 1969, 166-69 (K.K. og orglerne); Da. Ungdom 1933, 459-61; Samleren 1939, 91-95; Tilskueren 1939, 92-109, 449-54; Poul-Gerhard Andersen: Orgelbogen 1956; Da. Kunsthåndv., 1957, 160-66; Rigmor Andersen: K.K. Møbler, 1979; Grete Jalk: Da. Møbelkunst gennem 40 år, 1987; Mirjam Gelfer-Jørgensen (red.): Herculanum på Sjælland, 1988. Tegninger, foto, arkivalier (Saml. af Ark.tegn., Kunstakad. Bibl., Kbh.); breve (Det kgl. Bibl., Kbh.). G.Ha.

Author: forfatternavn ukendt (Kirkesyn 1939-53) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.