Ludvig Knudsen

Weilbach information

Genealogy

Knudsen, Ludvig Harald, 1843-1924, arkitekt. *18.8.1843 i Kbh., ?16.3.1924 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Kaptajn, urtekræmmer Jens Christian K. og Johanne Jacobsen. ~13.9.1872 i Kbh. med Caroline Sophie Mottlau, *7.7.1854 smst., ?15.3.1937 i Ruds Vedby, datter af tømmerhdl. August Hermann M. og Hansine Larsen.

Biography

Ludvig Knudsen var i sin ansættelsesperiode hos F. Meldahl bl.a. beskæftiget med restaureringen af Fredensborg. Hans egne værker er tidstypiske i brugen af historiske stilarter, om end de ofte kendetegnes ved et temmelig jævnt niveau. Senklassicismen repræsenteres af Opfostringshuset, rokokoen af Den tysk reformerte menighedsbygning, det romanske af flere af kirkerne, f.eks. Skt. Stefans Kirke, gotikken af Skt. Andreas Kirke og Skydebanemuren, barokken af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louises Stiftelse og Nyroptidens mere frie, danskprægede holdning af Cloëtta-fabrikken.

Education

I tømrerlære; dimitt. fra Tekn. Inst. 1860; Kunstakad. Kbh. okt. 1860, lille guldmed. 1867 (en protestantisk k.), afg. marts 1869. Ansættelser: Bl.a. hos F. Meldahl.

Travels

Occupations

Konst. bygn.insp. i Kbh. 4. distr. 1871; fast ansat 1873-89; medl. af adm.kom. for Det kbh.ske Asylselskab.

Scholarships

Titulær prof. for Kronprins Fr. og kronprinsesse Louises Stift. 1900.

Exhibitions

Charl. Forår 1867, 1889; Nord. Industri- og Kunstindustriudst., Kbh. 1872; Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Skt. Andreas K. med præstebolig, Ordrup (1871-72); det tilhørende kollegiums ældste del, Kollegiev. (1873, nedl. 1920); Skt. Stefans K., Nørrebrog., Kbh. (1873-74); Det kgl. Opfostringshus, Randersg. 10, Kbh. (indviet 1880); missionshuset Bethesda, Rømersg. 17, Kbh. (1881-82); Skt. Klemens K., Bornholm (1881-82); Vesterbrog. 61/Dannebrogsg. 1, Kbh. (1885); den tysk reformerte menighedsbygn. Gothersg. 109, Kbh. (1886); lighus ved Garnisons K., Kbh. (1886); skydemur bag Den kgl. Skydebane, mellem Istedg. 72 og 74, Kbh. (1888); menighedshus ved Garn. K., Kbh. (1895); Egebæksvang K. mellem Skotterup og Espergærde (1896-97); Kronprins Fr. og Kronprinsesse Louises Stift., Sortedams Doss. 59, Kbh. (indviet 1900, efter indb. konk.); Brdr. Cloëttas Chokoladefabrik, Hørsholmsg. 20, Kbh. (1900); Rungsted K. (1905-07). Restaureringer: Garn. K. (1886); Reformert K. (1889). Projekter: Chr.borg (1887-88, pr.).

Literature

Ill. Tid. 1872-73, 377-79; 1899-1900, 429; Arch. 1899-1900, 157-60 (Kronprins Fr. og Kronprinsesse Louises Stift.); 1900-01, 297f (Cloëtta); 1903-04 Till.hft., LXXXV-XCI (Chr.borg); 1912-13, 453; 1923, 288; Pol. 18.8.1913; Børge Janssen: De reformerte i Danm., 1922, 37, 81; Berl. Tid. 17.3.1924; Bygmesteren 1924, 76f; Fr. Weilbach: Garn. K. 1929, 40f; Heinr. Hansen: Kbh. Bygn.væsen, 1931, 83, 85; Victor Madsen: Den store da. Landsloge 1858-1933, 1933, 165-71; Aage Langeland-Mathiesen: Det kgl. kbh.ske Skydebaneselsk. og da. Broderskab 1834-1934, I, 1934, 336, 339f, 344; II, 178, 334; K. Millech og K. Fisker: Da. Ark.strømn. 1850-1950, 1951, 184f, 200; Vesterbro. En forstadsbebyg. i Kbh. II, 1986, 190, 217f.

Author: Bente Holst (B.Ho.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.