Thorkild Knudsen

Weilbach information

Genealogy

Knudsen, Thorkild, 1912-1998, maler. *17.8.1912 i Højrup, Hillerslev Sogn, ?26.12.1996. Forældre: Skrædderm. Kristen K. og Mathilde Kirstine Pedersen. ~22.6.1941 i Vester Åby med Marie (Missen) Hansen, *7.7.1911 i Vester Åby, ?21.8.1993 på Gl. Møllegaard ved Horne, Fyn, datter af murerm. Hans Jørgen H. og Marie Banke.

Biography

Thorkild Knudsen er i sine landskabsmalerier beslægtet med Harald Giersing og Oluf Høst. Ligesom førstnævnte har K. flere gange malet Svanninge Kirkegård. I K.s mange skildringer fra cirkusverdenen slår en melankolsk tone igennem, sammenhængende med en snert naivisme, som har en hel del til fælles med det store forbillede inden for dette emne, Robert Storm Petersen. K. har en fin forståelse for de få glamourøse minutter i manegen med publikum på, og den hårde hverdag, der går forud og kommer bagefter. K.s malerier udsender en egen ro og stilhed.

Education

P. Rostrup Bøyesens malersk. 1932-34; elev af Oluf Høst 1936; af Fernand Léger, Paris 1938.

Travels

Paris 1938; Holland, Italien, Grækenland og Sverige.

Occupations

Fmd. for Den fynske Forårsudst. 1954- 90.

Scholarships

Æresmedl. af Den fynske Forårsudst.

Exhibitions

Fyns Stifts Kunstforen. Efterårsudst., Odense 1933; Den fynske Forårsudst. 1934-36, 1951-89 (retrosp.), 1990; Da. Kunststævne, Fyens Forum 1936; Fernand Léger og hans elever, Paris 1938; Jydsk foren. for moderne kunst, Silkeborg 1940; Ni malere og en billedhugger, Aalborg Mus. 1941; Den Polycrome 1942; KE 1942, 1947-48; Germinalen 1956; Kullens Kunstforen., Krapperup 1986. Separatudstillinger: Kunstboden, Kbh. 1945; Kunstudst.bygn. Filosofgangen, Odense 1954-55, 1959; Athenæum, Kbh. 1956; Toldboden, Kerteminde 1979; Konservesgården, Fåborg 1987 (retrosp.), 1992.

Artworks

Tyske troppers udskibning fra Fåborg Havn efter kapitulationen (1946, til konk., udskr. af kunsthdl. Kleis, Kbh.); Åkandedammen, morgen, middag, aften (triptykon, 1981, Fåborg Gymn.); Sommerfest (Fyns Kunstfond); Elefanter i grønt telt; Heste i blåt telt; Hest i staldtelt. Udsmykninger: Svanninge Centralsk., aulaen (6 mal., 1961); Johs. Pedersen og Søns Bogtrykkeri, Fåborg, portrummet (mosaikker, 1962); L. Frandsen, Fåborg, lysgården (1965). Skriftlige værker: Maler på pilgrimsfærd, 1973; Forårsudstillingen fylder 50 år, 1978.

Literature

Herman Madsen: Fynsk malerkunst, 1964, 122-24, 137-40, 152 a; Sven Hansen: T.K., Vinterdag, 1966; Gerda Andrea Heltoft (red.): Fyns Kunstfonds samlinger, 1989.

Author: Anne Christiansen (A.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.