Eva Koch

Weilbach information

Genealogy

Koch, Eva Isabel, *1953, billedhugger, installations- og videokunstner. *17.6.1953 på Fr.berg. Forældre: Sekr. i Justitsmin., senere dommer Jens K. og indretningsark., senere lærer Chris Haslund Gleditsch. Samliv 1979-88 og ~29.3.1983 i Kbh. med filminstruktør David Gold King Borthwick, *26.7.1947 i Scotland, søn af Raymond Lawrence B. og Isabella Stirton Gold Taylor.

Biography

Eva Koch eksperimenterede fra midten af 1980erne med serier af skulpturelle blokke i forskellige materialer eller med sammensatte materialer i et enkelt værk som f.eks. Skulptur i bly og fosfor. Arbejderne lægger op til beskuerens ønske om at gå i dialog, ligesom tiden er en vigtig dimension. Fra 1988 afløstes den autonome skulptur derfor af installationen, hvor de skulpturelle former inddrog det omgivende rum. Dette kunne dels medføre en udvidelse af rumoplevelsen, dels en klaustrofobisk virkning som på udstillingen på Sophienholm, 1989, hvor en gummibeklædt cylinder, udspændt mellem to vægge, truede med at sprænge rummet. Under studieophold i Barcelona, begyndte hun at arbejde med video, inkorporeret i en skulpturel form. I 1991 skabte hun i værket Videoskulpturinstallation dobbeltspiralen, hvor vidt forskellige erfaringsverdener visualiseredes af to monitorer: Hverdagen, sat op mod globale, dramatiske begivenheder. De senere installationer er undersøgelser af strukturer og referencerammer. Mind the Gap var et radikalt brud med skulpturbegrebet, idet kun rum og lyd omsluttede den besøgende. K.s værk har således betegnet et forløb med gradvis reduktion af det visuelle mod de flygtige kunstarters område.

Education

Kunstakad. Kbh. (Freddie A. Lerche, Mogens Møller, Hein Heinsen, Bjørn Nørgaard) 1985-92; gæsteelev Barcelona Univ. 1989- 90.

Travels

Spanien 1989-90.

Occupations

Scholarships

Carlsons Pr. 1986; Ny Carlsbergfondets Romerstip. 1989; Agnes Lunn 1992; Stat. Kunstfond 1993-94; Kulturmin. Produktionspulje 1994.

Exhibitions

Charl. Forår 1985-87; KE 1986-88; Decembristerne 1991; Charl. Eft. 1992; Focus 6, Gl. Holtegaard 1988; Skulpturproj. 1989, Lodsparken, Hvidovre 1989; Septemberudst., Sophienholm 1989; Madrid Minimixer, Casa del Reloj, Madrid 1990; Circulo de Bellas Arte, Madrid 1990, 1992; Skulpturbien., Kgs. Have, Kbh. 1990; View, Charl.borg 1991; European Media Art festival, Osnabrück 1992; Norrsken, Göteborgs Konstall 1992; Skulptur i Eventyrhaven 1993; Proj. Valby, 1993; Glyptoteket, 1995. Separatudstillinger: Gal. Avant Garde, Kbh. 1984-85; Gal. Baghuset, Kbh. 1988; Fundació Caixa de Pensions, Barcelona 1990; Gal. Kongo, Kbh. 1990; Traneudst., Gent. Hovedbibl. 1991; Showroom 91, Wurst, Kbh. 1992; Albertslund Rådhus 1994; Mind the Gap, Pavillon i Kgs. Have, Kbh. 1994; Reduktion, Hollerups Kunsthdl., Kbh. 1994; Breathe, Intermedia Gal., Glasgow 1994 (s.m. Erik Steffensen og Jytte Høi); Tranegårdens 25 års jub.udst., Gent. 1995 (s.m. samme); Lydbilleder, Mus. for Samtidskunst, Roskilde 1995 (s.m. Paul Panhuysen, Ulrich Eller).

Artworks

Skulptur i bly og fosfor (1989); Videoskulpturinstallation (1991); Ni nu-punkter (1992); Mind the Gap (1994). Udsmykninger: Ved Hotel Sheraton, Kbh. (skulptur, 1987); Wilders Plads, Kbh. (2 skulpturer, 1987); Vig Biograf (1994).

Literature

Fr.borg Amts Avis 23.7.1989 (Ann L. Sørensen); 18.2.1991 (samme); Pol. 28.9.1989 (Hellen Lassen); 7.2.1991 (samme); 13.1.1993 (samme); 5.10.1994 (Øystein Hjort); Berl. Tid. 16.11.1990 (Torben Weirup); 19.10.1992 (Eva Pohl); 28.1.1995 (Anne Ring Petersen); Carsten Juhl i: E.K., Traneudst., Gent. 1991; Esteban Pujals Gesali i: Propuesta 92, Circulo de Bellas Arte, Madrid 1992; Helle Damsgård i: Index Nr 1. 1994; Tage Hind i: Øjeblikket, nr 22, 1994; Michael Hübl i: Skulptur i eventyrhaven, 1993; Marianne Bech i: Lydbilleder, Mus. for Samtidskunst, Roskilde 1995.

Author: Ann Lumbye Sørensen (A.L.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.