Jørgen Koch

Weilbach information

Genealogy

Koch, Jørgen Hansen, 1787-1860, arkitekt, hofbygmester og professor. *4.9.1787 i Kbh., ?30.1.1860 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Skibsbygm. Jørgen Hansen K. og Anne Cathrine Volkersen. ~13.8.1828 i Kbh. med Ida Wulff, *11.10.1806 smst., ?19.11.1876 smst., datter af premierløjtnant, senere kontreadmiral Peter Frederik W. og Hanne Henriette Weinholdt.

Biography

Jørgen Koch, der var elev af C.F. Hansen og som ung ansat hos ham, blev stærkt præget af denne, især i sine tidligste arbejder. I 1818 rejste K. til Rom med H.E. Freund og fortsatte til Athen og Istanbul, som den første danske arkitekt. K.s studier af Akropolis og Hephaistostemplet fik stor betydning for hans forståelse af antikkens bygningsprincipper og -ornamenter. I 1819 traf han arkæologen P.O. Brøndsted i Rom og blev der præsenteret for prins Christian (VIII) Frederik. K. opholdt sig hos prinsen i Napoli, de mødtes i Paris og besøgte sammen London i 1822. Ved hjemkomsten samme år knyttedes K. til hoffet, og udførte adskillige større og mindre om- og tilbygninger og nyindretninger af kongelige slotte og palæer. Karakteristisk for K.s arkitektur er klassicismens simplicitet og æstetik, lejlighedsvis præget af en "schinkelsk" inspiration, Hansens Palæ. K.s bygninger er udført med sikker sans for form, stil og materiale, og han var fremragende som interiørarkitekt og designer. Ved Akademiet repræsenterede K. den fløj, der fastholdt senempirens formsprog, dog af og til med anvendelse af enkelte historiserende træk, som i St. Heddinge Rådhus' florentinsk inspirerede facade. K.s ombygning af Sæby Kirke er et interessant tidligt eksempel på nygotik med blankmur. Den fordringsløse offentlige og private arkitektur (skoler, rådhuse, boliger, stalde, pavilloner m.m.) i København og provinsen, placerer K. som en arkitekt, hvis arbejder fik betydning for provinsens byggeskik i 1800-tallet.

Education

I tømrerlære; Kunstakad. Kbh. 2. bygningssk. 1808, begge sølvmed. 1809, lille guldmed. 1811, st. guldmed. 1816. Ansættelser: Kond. ved Vor Frue K., Trøstens Bolig (Soldins Stift.) og Råd- og Domhuset, Kbh. 1810- 17.

Travels

Tyskland, Italien, Grækenland, Istanbul, Frankrig og London jan. 1818-dec.1822 (Akad. stip.).

Occupations

Bygn.insp. og hofbygm. 1823; ark. for Vallø Stift 1823; medl. af Den kgl. bygningskomm. 1827; bygm. for Sjæll. Stiftsøvrighed 1827; medl. af Univ. bygningskomm. 1838; prof. ved Kunstakad. Kbh. 1835; dir. smst. 1844-49; medl. af fængselskomm. (1840); af komm. for Chr. 4. kapel i Roskilde Domk. (1844); bygningsdir. 1849-56.

Scholarships

Medl. af Kunstakad. Napoli 1820; æresmedl. af San Luca, Rom 1821; medl. af Kunstakad., Firenze 1822; agreeret Kunstakad. Kbh. 1822 (univ. og mus.); medl. 1831 (landslot med teater).

Exhibitions

Charl. Forår 1810-31; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Rådhus, Middelfart (facade, 1823-26); samme, Svendborg (1825); Hegnetslund, Herfølge (1825); Rolighed, Skodsborg Strandv. 303 (1825); Meyers Minde, Krystalg. 12, Kbh. (1826); borgersk., Svendborg (1830-31, nedr.); Skuldelev Præstegård (1830); karantænestation, Kyholm (1831, nedr. 1859); klitfogedbolig, Skagen (1831-32); Rosenborg Brøndkuranst., Gothersg. 64, Kbh. (1833, nedr. 1928); Fr.borg Statssk., Sdr. Jernbanev. 4, Hillerød (1834, tilbygn. F. Meldahl 1882-85, nu handelssk.); A.N. Hansens Palæ, Fredericiag. 21, Kbh. (1835, tilbygn. Aage Nielsen 1957); rådhuset, St. Heddinge (1838, senere udvid.); gartnerbolig, Sorgenfri (1840); Volkersens villa, Jagtv., Kbh. (1841, nedr.); avlsbygn., Bregentved (1841, nedr.); Kærup hovedbygn., Benløse (1841-42); katedralsk., Roskilde (1842, ombyg. 1980, nu amtsgymn.); Helsingør Toldkammer (1844, nedr. 1889); rådhus, Rudkøbing (1845); samme, Ringsted (1845); katedralsk., Odense (1845-46); latinsk., Reykjavík (1845); gård på Island; egen ejendom, stald- og vognbygn., have, Ny Kongensg. 15, matr. 229, Kbh. (1847, nedr.); stuehus under Vallø (1852); gård, smst. (1854); voldbro, smst. (1856). Om- og tilbygninger, interiører: Kirurgisk Akad., Bredg. 62, Kbh. (1823); Sæby K., Hornsherred (1823); Lindegården, Hornsherred (1827, nedr.); Det kgl. Bibl., nuv. Rigsarkiv, tre bogsale, Kbh. (1827, 20 søjler m.m. bev. i Mus. på Koldinghus); Holsteins Palæ, Stormg. 10, Kbh. (1827); Fasangården, Fr.berg Have (1828); Amalienborg, Brockdorffs Palæ samt bade- og lysthus, Kbh. (1827-28, sidstn. nedr. 1893); Moltkes Palæ, ændr. forslag; Bernstorffs Palæ, Bredg. 42, Kbh. (1829); Charll. Slot, nu Danm. Fiskeri- og havundersøg.; Fr.berg Slot (1828); portbygn. smst. (1829); Josty, Fr.berg Have (1834, udv. Chr. Klingsey 1900); stændersal, Viborg (1834); samme, Roskilde (1835, Palæet); kantorbolig, Vallø (1836); Det kgl. Teater, Kbh. (1837, nedr. 1870); Elers Koll., St. Kannikestr. 9, Kbh. (1837); Kiel Slot (1838, nedr.); Odense Slot, sydl. østfløj (1837); have, smst. (1840); interiør, smst. (1841); Frederiksgave, Assens (1841); Hofteatret i Chr.borg Ridehus, Kbh. (1842); Gottorp Slot (1842); Det gule Palæ, Amalieg. 18, samt stald, Kbh. (1842); Bernstorff Slot, Jægersborg Allé (1844, nu Civilforsvaret); katedralsk., Århus, Skolegyde (1847-49, udv. Hack Kampmann 1904, C.F. Møller 1957); Slagelse Hosp., sydfløj (1848); Ladegården, tværbygn. med k.sal (1848, nedr. 1930); Fr.borg Slot, Badstuen, samt kaserne og stald (1849); Prinsens Palæ, Kbh. (1849, nu Nat.mus.). Projekter: Teater og gård (1824); Hell.gård, veranda (1825); pakhus (1827); herregård og stald (1829); rådhus (pr., 1833); Thorvaldsens Mus. (1839, konk.forsl.); flere udkast til pavilloner (1842 og udat.); hovedbygn. (1850); mønstertegn. til fængsler og tinghuse (1840); møbler; kgl. sarkofag (1850). Andre arbejder: Festdek. til A.W. Moltkes bryllup (1823); dagligstue, Bregentved (1824); gravsten: Geheimestatsmin. Niels Rosenkrantz, Rye K. (1824); Minna von Witzleben, Vemmetofte (1849); sarkofager: Læge Heinrich Callisen, Petri K. (1824); landgreve Fr. Wilh. af Hessen (1834); Chr. VIII (1848, Roskilde Domk.); Skriftlige arbejder: Hvilke Fordringer burde der vel især gjøres til en Bygmester i Danmark, udg. af Kunstforen. Kbh. 1834.

Literature

F. Meldahl & P. Johansen: Kunstakad. 1904, 210f, 234, 248, 296; Chr. Elling: Det klassiske Kbh., 1944, 56; Sigurd Schultz i: Medd. fra Thorv. Mus., 1948; A. Uhrskov (red.): Hillerødbogen, 1948, 382; Chr. Elling: Fr. VIIIs Palæ, 1951; Knud Voss: Klass. fyenske Borgerhuse, 1953, 18, 21; Tove Clemmensen og Mogens B. Mackeprang: Chr. IXs Palæ, 1956; Ark.tur 2, 1958, 73-81; 3, 1982, 110-15; Knud Voss: Bygningsadm. i Dan., 1966; Hakon Lund i: Chr.borg Slot II, 1975; Sys Hartmann: 50 palæer og landsteder, 1976; Poul Dedenroth-Schou i: Museet på Koldinghus, Årsb., 1978, 46f: Danm. Ark. I-IV, 1979-80; Villads Villadsen i: Kbh. Univ., IV, 1980; Tove Clemmensen: Skæbner og interiører, 1984; Claus M. Smidt i: Architectura 6, 1984, 87, 92; Sys Hartmann i: Vallø, 1988; Anders Monrad Møller og Dorthe Falcon Møller: Fjerde Sø 1863-1988, 1988, 56-88; Ida Haugsted i: Acta Hyperborea, 2, 1990; Lars B. Madsen: Helsingør Toldkammer, 1991, 49; Allan Tønnesen og Claus M. Smidt: Fr.berg, Kbh. før og nu- og aldrig, 12, 1991; Inge Mejer Antonsen: Prinsens Palais, 1992; Margit Bendtsen: Sketches and Measurings, 1993; Ulla Kjær i: Siden Saxo 1993, 40-47 (Kyholm); Hakon Lund og Annelise Thygesen: C.F. Hansen, 1995. Skoletegn., rejseskitser, tegn. m.m. (Saml.af Ark.tegn., Kunstakad. Bibl., Nat.mus., Kbh.; Rigsark., Landsarkiverne o.a. st., jfr. Centralreg. af ark.tegn.); breve (Det kgl. Bibl., Rigsark., Saml. af Ark.tegn., Kunstakad. Bibl., Koch'ske saml.).

Author: Ida Haugsted (I.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.